Đường dẫn truy cập

Học từ vựng qua bản tin ngắn: Stabilize (VOA)


Bạn có thể đã nghe thấy từ này trong các câu chuyện về các quốc gia và tiền của nước họ. Nó thường được sử dụng để nói về các vấn đề tài chính.

XS
SM
MD
LG