Đường dẫn truy cập

Phóng sự đặc biệt

Động vật sáng tạo nghệ thuật với tranh vẽ, âm nhạc


Mưu cầu hạnh phúc là điều quan trọng đến độ những người sáng lập nước Mỹ đã đặt quyền này vào Bản Tuyên ngôn Độc lập. Hãy hỏi bất kỳ người trông nom vườn thú nào và họ sẽ nói rằng động vật cũng không quá khác biệt, chúng cũng cần đời sống phong phú giống như con người vậy.

XS
SM
MD
LG