Đường dẫn truy cập

Fashion for freedom

Xem thêm

Chị Lanvy nói chuyện với những người dân tộc A Lưới
1

Chị Lanvy nói chuyện với những người dân tộc A Lưới

Hình ảnh cận cảnh của từng sợi vải mà những người phụ nữ A Lưới dệt, tạo thành một tấm vải thổ cẩm
2

Hình ảnh cận cảnh của từng sợi vải mà những người phụ nữ A Lưới dệt, tạo thành một tấm vải thổ cẩm

Sản phẩm thổ cẩm của người A Lưới
3

Sản phẩm thổ cẩm của người A Lưới

Trẻ em dân tộc A Lưới
4

Trẻ em dân tộc A Lưới

Tải thêm

XS
SM
MD
LG