Đường dẫn truy cập

English in a Minute

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Go With The Flow (VOA)


'Go with the flow' mang cùng ý với 'do what other people are doing' (làm giống như mọi người) hoặc 'follow the crowd' (làm theo đám đông). Tóm lại, khi bạn nói 'go with the flow' thì bạn sẵn sàng thay đổi chương trình đã định trước để hòa nhập với mọi người. Xem thêm: http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish

XS
SM
MD
LG