Đường dẫn truy cập

Dự luật kiểm tra lý lịch để mua súng được phê chuẩn


Cơ quan lập pháp của hai bang Colorado và Connecticut đã phê chuẩn những dự luật hạn chế nghiêm ngặt việc sở hữu súng. Cả hai dự luật đều buộc người muốn mua súng phải qua kiểm tra lý lịch gắt gao. Hiệp hội Súng Quốc gia phản đối mở rộng kiểm tra lý lịch và gọi đó là một bước hướng tới việc tịch thu súng trên khắp liên bang.

XS
SM
MD
LG