Đường dẫn truy cập

Tampa chuẩn bị cho Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa

Các phái đoàn và phóng viên báo chí đã qui tụ ở thành phố Tampa, bang Florida. Theo chương trình Đại hội được triệu tập vào thứ Hai nhưng cuộc họp toàn thể đại biểu phải dời sang thứ Ba vì bão nhiệt đới Isaac
Xem thêm

Sáng thứ Hai trời âm u và mưa dầm, địa điểm tổ chức Đại hội vắng vẻ chỉ có phóng viên báo chí và nhân viên an ninh, 27/8/12. J. Featherly/VOA
1

Sáng thứ Hai trời âm u và mưa dầm, địa điểm tổ chức Đại hội vắng vẻ chỉ có phóng viên báo chí và nhân viên an ninh, 27/8/12. J. Featherly/VOA

Nhân viên phụ trách nơi tổ chức hội nghị theo dõi sát diễn biến bão Isaac. J. Featherly/VOA
2

Nhân viên phụ trách nơi tổ chức hội nghị theo dõi sát diễn biến bão Isaac. J. Featherly/VOA

Biểu ngữ quảng cáo Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa treo khắp thành phố Tampa, Florida, 27/8/12. J. Featherly/VOA
3

Biểu ngữ quảng cáo Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa treo khắp thành phố Tampa, Florida, 27/8/12. J. Featherly/VOA

Một trong nhiều trạm kiểm soát an ninh dẫn đến địa điểm tổ chức Đại hội Toàn Quốc Đảng Cộng hòa. J. Featherly/VOA
4

Một trong nhiều trạm kiểm soát an ninh dẫn đến địa điểm tổ chức Đại hội Toàn Quốc Đảng Cộng hòa. J. Featherly/VOA

Tải thêm

XS
SM
MD
LG