Đường dẫn truy cập

Châu Á-Thái Bình Dương

TQ: Không thể áp dụng Luật Biển quốc tế trong vấn đề Biển Đông


Nỗ lực quân sự tăng cường giữa các tranh cãi ngoại giao ở Biển Đông. Việt Nam được hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh. Nhật trục xuất các nhà hoạt động Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo

XS
SM
MD
LG