Đường dẫn truy cập

Bầu cử tại Miến Điện

Miến Điện chuẩn bị cho cuộc bầu cử bổ xung ngày 1 tháng tư, 2012

Xem thêm

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói chuyện với báo chí tại căn nhà của bà ở Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (AP)
1

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói chuyện với báo chí tại căn nhà của bà ở Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (AP)

Nhân viên tổ chức bầu cử sắp xếp tại một điểm bỏ phiếu ở Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (Reuters)
2

Nhân viên tổ chức bầu cử sắp xếp tại một điểm bỏ phiếu ở Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (Reuters)

Phyu Phyu Thin, nhà hoạt động chống HIV/AIDS nổi tiếng từ trên xe vẫy chào người ủng hộ trong khi đi vận động tranh cử tại quận Minglataungnyunt, thành phố Rangoon. (AP)
3

Phyu Phyu Thin, nhà hoạt động chống HIV/AIDS nổi tiếng từ trên xe vẫy chào người ủng hộ trong khi đi vận động tranh cử tại quận Minglataungnyunt, thành phố Rangoon. (AP)

Những người ủng hộ đảng Đoàn kết và Phát triển hát bài của đảng tại quận Kawhmu, thành phố Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (Reuters)
4

Những người ủng hộ đảng Đoàn kết và Phát triển hát bài của đảng tại quận Kawhmu, thành phố Rangoon, 30 tháng 3, 2012. (Reuters)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG