Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện tiến hành cuộc bầu cử lịch sử

Các ủng hộ viên của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi, người đã bị chính quyền quân nhân quản thúc dưới một số hình thức phần lớn thời gian trong 22 năm qua, cho biết bà đã giành được một ghế ở Quốc hội Miến Ðiện.

Xem thêm

Các ủng hộ viên ăn mừng khi kết quả bầu cử được công bố trên màn hình phía trước trụ sở chính của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tại Yangon, ngày 1/4/2012 .(Reuters)
1

Các ủng hộ viên ăn mừng khi kết quả bầu cử được công bố trên màn hình phía trước trụ sở chính của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tại Yangon, ngày 1/4/2012 .(Reuters)

Các ủng hộ viên cầm chân dung của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi trong lúc theo dõi số phiếu ngày càng tăng trên màn hình trước trụ sở đảng NLD ở Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)
2

Các ủng hộ viên cầm chân dung của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi trong lúc theo dõi số phiếu ngày càng tăng trên màn hình trước trụ sở đảng NLD ở Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)

Người ủng hộ ăn mừng kết quả bầu cử trước trụ sở chính của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ (NLD) ở Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)
3

Người ủng hộ ăn mừng kết quả bầu cử trước trụ sở chính của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ (NLD) ở Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)

Giới chức bầu cử giơ các phiếu bầu cho lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi trong lúc kiểm phiếu tại Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)
4

Giới chức bầu cử giơ các phiếu bầu cho lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi trong lúc kiểm phiếu tại Yangon, ngày 1/4/2012 (Reuters)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG