Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tranh luận về đạo luật cải tổ y tế

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ tranh luận về chương trình cải tổ bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, trong khi phe ủng hộ và chống đối tụ tập trước tòa án ở Thủ đô Washington.


Tải thêm

XS
SM
MD
LG