Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Việt Nam

  TQ tố cáo VN ‘ăn cắp tài nguyên của TQ’ ở Biển Đôngi
  X
  13.12.2012
  Truyền thông Trung Quốc tố cáo Việt Nam ‘ăn cắp tài nguyên của Trung Quốc’ ở Biển Đông. Giới trí thức tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Việt Nam nằm trong top 10 các nước giam cầm ký giả nhiều nhất trên thế giới. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  TQ tố cáo VN ‘ăn cắp tài nguyên của TQ’ ở Biển Đông

  Phổ biến ngày 13.12.2012

  Truyền thông Trung Quốc tố cáo Việt Nam ‘ăn cắp tài nguyên của Trung Quốc’ ở Biển Đông. Giới trí thức tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Việt Nam nằm trong top 10 các nước giam cầm ký giả nhiều nhất trên thế giới. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo