Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Di dân Việt và ngành nail ở Mỹi
  X
  11.12.2012
  Nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ do các di dân Việt Nam điều hành. Người Mỹ gốc Việt chiếm 80 phần trăm trong số những người làm nghề nail tại California, và hơn 40 phần trăm trên khắp nước Mỹ. Nhiều người không ngờ rằng, các di dân Việt Nam bắt đầu nghề này tại California với sự giúp đỡ của một nữ diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng.

  Di dân Việt và ngành nail ở Mỹ

  Phổ biến ngày 12.12.2012

  Nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ do các di dân Việt Nam điều hành. Người Mỹ gốc Việt chiếm 80 phần trăm trong số những người làm nghề nail tại California, và hơn 40 phần trăm trên khắp nước Mỹ. Nhiều người không ngờ rằng, các di dân Việt Nam bắt đầu nghề này tại California với sự giúp đỡ của một nữ diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng.