Thứ bảy, 28/11/2015
Xem

Châu Á

Chân dung ông Tập Cận Bìnhi
X
23.11.2012
Ông Tập Cận Bình vừa được bổ nhiệm để trở thành tân lãnh đạo của Trung Quốc. Là con trai một vị anh hùng cách mạng, ông là một chính khách có kinh nghiệm tại ở cả vùng nông thôn lẫn trong những sảnh đường quyền lực nhất của Trung Quốc. Chân dung vị lãnh đạo này được khắc họa chi tiết qua video phóng sự sau đây.

Chân dung ông Tập Cận Bình

Phổ biến ngày 24.11.2012

Ông Tập Cận Bình vừa được bổ nhiệm để trở thành tân lãnh đạo của Trung Quốc. Là con trai một vị anh hùng cách mạng, ông là một chính khách có kinh nghiệm tại ở cả vùng nông thôn lẫn trong những sảnh đường quyền lực nhất của Trung Quốc. Chân dung vị lãnh đạo này được khắc họa chi tiết qua video phóng sự sau đây.