Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%i
  X
  02.11.2012
  Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.

  Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%

  Phổ biến ngày 03.11.2012

  Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.