Thứ hai, 30/03/2015
Xem

Hoa Kỳ

Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%i
X
02.11.2012
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.

Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%

Phổ biến ngày 03.11.2012

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.