Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 97: Change One’s Tune, To The Tune Of


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 97 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ TUNE, nghĩa là âm điệu hay giai điệu. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is CHANGE ONE’S TUNE, CHANGE ONE’S TUNE.

TRANG: CHANGE ONE’S TUNE có một động từ mới là TO CHANGE, nghĩa là thay đổi. Vì thế CHANGE ONE’S TUNE có nghĩa là thay đổi giọng điệu hay thái độ của mình, nhất là khi có lợi cho mình.

Một sinh viên kể lại câu chuyện về trường đại học của chị như sau:

PAULINE: Basketball fans didn’t have much respect for our university’s team until we started winning game after game against top-rated schools. Now those critics are CHANGING THEIR TUNE. The way they talk about how great our players are, they sound like they’ve supported us for years!

TRANG: Những người hâm mộ bóng rổ đã không coi trọng đội bóng của đại học chúng tôi cho đến khi đội này bắt đầu thắng hết trận này đến trận khác khi đấu với các trường giỏi hàng đầu. Giờ đây, những người phê bình đang thay đổi giọng điệu của họ. Cách họ khen ngợi các cầu thủ của chúng tôi nghe như có vẻ họ đã ủng hộ chúng tôi trong nhiều năm qua!

RESPECT là sự kính trọng, TOP-RATED là xếp hạng đầu, và CRITICS là nhà phê bình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Basketball fans didn’t have much respect for our university’s team until we started winning game after game against top-rated schools. Now those critics are CHANGING THEIR TUNE. The way they talk about how great our players are, they sound like they’ve supported us for years!

TRANG: Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy kiến thức thường làm cho người ta thay đổi thái độ, như trường hợp của cô Jane sau đây:

PAULINE: My boyfriend loves astronomy, which I always thought was boring. But after going with him to the planetarium and exploring the universe together through his telescope, I’ve CHANGED MY TUNE. I’ve gotten a whole new attitude about the stars and planets. Now I find them fascinating, thanks to him.

TRANG: Bạn trai tôi thích thiên văn học, ngành học mà tôi luôn luôn cho là nhàm chán. Tuy nhiên, sau khi đi cùng anh ấy đến nhà mô hình vũ trụ và cùng thăm dò vũ trụ qua viễn vọng kính của anh ấy, tôi đã thay đổi lập trường. Tôi đã có một thái độ mới mẻ đối với các ngôi sao và hành tinh. Giờ đây, nhờ có anh mà tôi thấy các thiên thể này rất hấp dẫn.

ASTRONOMY là thiên văn học, PLANETARIUM là mô hình vũ trụ, UNIVERSE là vũ trụ, và TELESCOPE là viễn vọng kính. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My boyfriend loves astronomy, which I always thought was boring. But after going with him to the planetarium and exploring the universe together through his telescope, I’ve CHANGED MY TUNE. I’ve gotten a whole new attitude about the stars and planets. Now I find them fascinating, thanks to him.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is TO THE TUNE OF, TO THE TUNE OF

TRANG: TO THE TUNE OF có nghĩa là tổng số một cái gì. Thí dụ sau đây nói về những phí tổn mà loại điện thoại di động mới có thể gây ra.

PAULINE: Cell phones today come with a variety of optional services. These include text messaging and wireless internet capability. But these features aren’t cheap. In fact, they can cost you a lot more, TO THE TUNE OF several more dollars per month. For that amount, you should think carefully about what you really need.

TRANG: Điện thoại di động ngày nay có nhiều dịch vụ tự chọn, gồm cả gửi điện thư và dùng mạng internet. Tuy nhiên, các dịch vụ này không rẻ, mà thật ra tốn kém rất nhiều, thêm đến nhiều đôla mỗi tháng. Đối với một số tiền như vậy bạn nên suy nghĩ cẩn thận về những gì bạn thực sự cần.

CELL PHONE là điện thoại di động, cầm tay, và OPTIONAL là tùy ý có thể chọn hoặc không, không bắt buộc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Cell phones today come with a variety of optional services. These include text messaging and wireless internet capability. But these features aren’t cheap. In fact, they can cost you a lot more, TO THE TUNE OF several more dollars per month. For that amount, you should think carefully about what you really need.

TRANG: Một người đàn ông trở về Mỹ sau một chuyến đi ra nước ngoài. Ta hãy xem điều gì xảy ra khi ông ta gặp hải quan.

PAULINE: Customs officials were surprised when they opened a man’s luggage and an exotic bird flew out. Then, moments later, a miniature monkey jumped out of his pants. A judge sentenced him TO THE TUNE OF 30 days in jail. Perhaps in that amount of time, he’ll figure out why he tried such a crazy thing!

TRANG: Nhân viên hải quan ngạc nhiên khi họ mở hành lý của một ông và thấy một con chim lạ bay ra. Ít lâu sau đó, một con khỉ bé tí xíu chui ra khỏi quần ông này. Một quan tòa tuyên phạt ông ta 30 ngày tù. Có lẽ trong thời gian ở tù ông ta sẽ tìm ra lý do tại sao ông ta lại làm một điều điên rồ như vậy!

CUSTOMS là hải quan, EXOTIC là kỳ lạ, ngoại lai, MINIATURE là nhỏ tí xíu, và CRAZY là điên rồ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Customs officials were surprised when they opened a man’s luggage and an exotic bird flew out. Then, moments later, a miniature monkey jumped out of his pants. A judge sentenced him TO THE TUNE OF 30 days in jail. Perhaps in that amount of time, he’ll figure out why he tried such a crazy thing!

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ TUNE. Một là CHANGE ONE’S TUNE nghĩa là thay đổi lập trường hay thái độ, và hai là TO THE TUNE OF nghĩa là tổng số một cái gì. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG