Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 95: Tricks Of The Trade, Up To One’s Old Tricks


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 95 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ TRICK, nghĩa là thủ thuật hay mánh khóe. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is TRICKS OF THE TRADE, TRICKS OF THE TRADE.

TRANG: TRICKS OF THE TRADE có một từ mới là TRADE, nghĩa là nghề nghiệp. Vì thế, TRICKS OF THE TRADE dùng để chỉ những cách khôn khéo để thực hiện những việc mà các chuyên gia xử dụng, hay những mánh lới nghề nghiệp để dành lợi thế.

Trong văn phòng làm việc, một nhân viên đã tìm ra được một cách khéo léo để giải quyết một vấn đề mà mọi người thường gặp phải.

PAULINE: Like many of my co-workers, I often bring in a soft drink that I store in the company kitchen. So that everyone knows which soda is mine, I write my name on a thick rubber band and put it around my soda before putting it in the refrigerator. It’s just one of my TRICKS OF THE TRADE.

TRANG: Cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, tôi thường mang một chai nước ngọt vào cất trong nhà bếp của công ty. Muốn cho mọi người biết chai nào là của tôi, tôi viết tên tôi lên một vòng cao su dầy rồi đặt vòng đó quanh chai nước ngọt của tôi trước khi để nó vào tủ lạnh. Đây chỉ là một trong các cách khôn khéo của tôi.

CO-WORKER là đồng nghiệp, RUBBER BAND là vòng cao su, và REFRIGERATOR là tủ lạnh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Like many of my co-workers, I often bring in a soft drink that I store in the company kitchen. So that everyone knows which soda is mine, I write my name on a thick rubber band and put it around my soda before putting it in the refrigerator. It’s just one of my TRICKS OF THE TRADE.

TRANG: Đôi khi, TRICKS OF THE TRADE cũng được dùng để chỉ một mánh khoé gian xảo, không tốt đẹp cho lắm, như trong trường hợp anh chàng bán thịt sau đây, qua lời đọc của chị Pauline.

PAULINE: Since my dad was a butcher, I grew up learning the TRICKS OF THE TRADE. For example, it’s only after I wrap the meat for the customer that I weigh it. Charging for the packaging may be a bit dishonest, but that’s how I can make a small profit on each sale.

TRANG: Vì cha tôi là người bán thịt nên tôi lớn lên và học các mánh khóe buôn bán. Chẳng hạn như chỉ sau khi gói thịt cho khách hàng xong tôi mới cân gói thịt đó. Tính cả tiền giấy gói thịt có thể là hơi thiếu lương thiện, nhưng đó là cách tôi kiếm thêm chút lời mỗi khi bán hàng.

BUTCHER là người bán thịt, TO WRAP là gói, CUSTOMER là khách hàng, và TO WEIGH là cân. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Since my dad was a butcher, I grew up learning the TRICKS OF THE TRADE. For example, it’s only after I wrap the meat for the customer that I weigh it. Charging for the packaging may be a bit dishonest, but that’s how I can make a small profit on each sale.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is UP TO ONE’S OLD TRICKS, UP TO ONE’S OLD TRICKS.

TRANG: UP TO ONE’S OLD TRICKS có nghĩa là hành động lừa dối hay quỷ quái khiến người khác buồn phiền. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về cô Emily:

PAULINE: Emily was UP TO HER OLD TRICKS last week. She made a date with one guy and then broke it when she got a better offer from another. She’s so constantly dishonest; it’s amazing that she’s still popular!

TRANG: Cô Emily lại dở trò lừa dối hồi tuần trước. Cô ấy đã hẹn đi chơi với một chàng trai, rồi lại bỏ cuộc hẹn khi cô được một anh chàng khác khá hơn mời đi chơi. Cô ấy luôn luôn gian dối; điều đáng ngạc nhiên là cô ấy vẫn được cảm tình của các thanh niên.

TO BREAK là hủy bỏ, DISHONEST là gian dối, và POPULAR là được nhiều người ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Emily was UP TO HER OLD TRICKS last week. She made a date with one guy and then broke it when she got a better offer from another. She’s so constantly dishonest; it’s amazing that she’s still popular!

TRANG: Ta hãy nghe một phụ nữ than phiền về hành động gian dối của các ủy viên trong hội đồng thành phố như sau:

PAULINE: I’ve had enough of the members of the city council! During the last election, they were UP TO THEIR OLD TRICKS. They promised to cut taxes for everyone, but ended up giving most of the money to the very wealthy. I should have known they’d deceive the public yet again!

TRANG: Tôi đã chán ngấy các ủy viên hội đồng thành phố! Trong cuộc bầu cử vừa rồi, họ đã lại giở trò lừa dối. Họ hứa giảm thuế cho mọi người, nhưng cuối cùng lại đưa tiền đó cho những người giàu có. Đáng lý ra tôi phải biết là họ sẽ lừa dối dân chúng một lần nữa!

TO PROMISE là hứa, WEALTHY là giàu có, và TO DECEIVE là lừa dối. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: I’ve had enough of the members of the city council! During the last election, they were UP TO THEIR OLD TRICKS. They promised to cut taxes for everyone, but ended up giving most of the money to the very wealthy. I should have known they’d deceive the public yet again!

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ TRICKS. Một là TRICKS OF THE TRADE là mánh khóe nghề nghiệp, và hai là UP TO ONE’S OLD TRICKS, nghĩa là hành động lừa dối hay quỷ quái. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG