Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 91: Touch And Go, Touch Base


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 91 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ TOUCH, nghĩa là đụng vào hay chạm vào. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is TOUCH AND GO, TOUCH AND GO.

TRANG: TOUCH AND GO có nghĩa là không chắc chắn về kết quả, hay đầy bất trắc, nguy hiểm.

Một anh chàng nói về buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái anh tên Jean như sau:

PAULINE: My first date with Jean was TOUCH AND GO for a while. After I spilled dessert all over the table and accidentally shut the car door on her dress, I thought she might not want to see me again. But by the end of the evening we were joking about what happened and she wanted to know when we could get together next.

TRANG: Lúc đầu, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với cô Jean đã không chắc có kết quả tốt. Sau khi tôi làm đổ đồ tráng miệng lên bàn và vô ý đóng cửa xe ôtô lên áo cô ấy, tôi tưởng rằng cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa. Tuy nhiên, vào cuối buổi tối đó chúng tôi đã nói đùa với nhau về những gì đã xảy ra, và cô ấy muốn biết chừng nào chúng tôi lại có thể gặp nhau lần nữa.

Động từ TO SPILL là làm đổ, DESSERT là đồ ăn tráng miệng, và TO JOKE là nói đùa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My first date with Jean was TOUCH AND GO for a while. After I spilled dessert all over the table and accidentally shut the car door on her dress, I thought she might not want to see me again. But by the end of the evening we were joking about what happened and she wanted to know when we could get together next.

TRANG: Một bà mẹ kể lại những nỗi lo âu của bà khi sinh một đứa con thiếu tháng.

PAULINE: When my daughter was born several weeks too early, it was uncertain whether she would live or not. Her condition was TOUCH AND GO. Fortunately, like more and more premature babies today, she was able to leave the hospital and has a good chance for normal growth and development.

TRANG: Khi con gái tôi bị sinh non mất mấy tuần lễ, người ta không chắc liệu con tôi có sống được không. Tình trạng sức khỏe của con tôi khá trầm trọng. May mắn thay, cũng như nhiều trẻ sơ sinh thiếu tháng ngày nay, con tôi đã có thể xuất viện và có cơ may phát triển bình thường.

CONDITION là tình trạng, và PREMATURE nghĩa là đẻ non, hay sinh thiếu tháng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When my daughter was born several weeks too early, it was uncertain whether she would live or not. Her condition was TOUCH AND GO. Fortunately, like more and more premature babies today, she was able to leave the hospital and has a good chance for normal growth and development.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is TOUCH BASE, TOUCH BASE.

TRANG: TOUCH BASE có một từ mới là BASE, nghĩa là cái gốc hay cái gôn. Trong môn bóng chày, BASE là một trong bốn vị trí trên sân bóng chày mà người chạy phải chạm tới. Vì thế TOUCH BASE có nghĩa là liên lạc với nhau, hay nói chuyện với người khác để tìm hiểu những gì đã xảy ra.

Một nhân viên tiếp thị nói về vai trò quan trọng của Email và hội họp qua Internet trong công ty của cô như sau:

PAULINE: Our sales force is so spread out across the country, our agents rarely see each other in person. So we Email and do conference calls in order to TOUCH BASE. By communicating with one another on a regular basis, we’re able to follow everyone’s progress.

TRANG: Đội ngũ bán hàng của chúng tôi dàn ra khắp trong nước cho nên nhân viên ít khi trông thấy tận mặt nhau. Vì thế chúng tôi dùng Email và hội họp qua Internet để liên lạc với nhau. Khi tiếp xúc thường xuyên với nhau chúng tôi có thể theo dõi tiến bộ của mọi người.

AGENT là nhân viên bán hàng, CONFERENCE CALL là mở cuộc họp qua Internet, TO COMMUNICATE là tiếp xúc, liên lạc, và PROGRESS là sự tiến bộ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Our sales force is so spread out across the country, our agents rarely see each other in person. So we Email and do conference calls in order to TOUCH BASE. By communicating with one another on a regular basis, we’re able to follow everyone’s progress.

TRANG: TOUCH BASE cũng thường được dùng trong lãnh vực chính trị, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây về bà Hillary Clinton hồi bà còn làm nghị sĩ tiểu bang New York.

PAULINE: Senator Hillary Clinton is scheduled to return to New York for a series of public events. She’ll have the chance to consult with voters in her state on a variety of issues. It’s important for her to TOUCH BASE with them often to find out their opinions.

TRANG: Theo chương trình, nghị sĩ Hillary Clinton sẽ trở về tiểu bang New York để ra mắt công chúng nhiều lần. Bà sẽ có cơ hội tham khảo với cử tri trong tiểu bang của bà về một số vấn đề. Điều quan trọng đối với bà là thường xuyên tiếp xúc với họ để biết ý kiến của họ như thế nào.

PUBLIC EVENT là buổi họp trước công chúng, TO CONSULT là tham khảo ý kiến, ISSUE là vấn đề, và OPINION là ý kiến. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Senator Hillary Clinton is scheduled to return to New York for a series of public events. She’ll have the chance to consult with voters in her state on a variety of issues. It’s important for her to TOUCH BASE with them often to find out their opinions.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới trong đó có từ TOUCH. Một là TOUCH AND GO nghĩa là không chắc chắn kết quả sẽ ra sao, hay bất trắc, nguy hiểm, và hai là TOUCH BASE nghĩa là liên lạc với nhau. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG