Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 85: Go Through The Motions, Through And Through


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 85 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ THROUGH, nghĩa là xuyên qua, ngang qua, hay thông suốt. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is GO THROUGH THE MOTIONS, GO THROUGH THE MOTIONS.

TRANG: GO THROUGH THE MOTIONS có một từ mới là MOTION, nghĩa là sự chuyển động, cử động. GO THROUGH THE MOTIONS có nghĩa là giả bộ làm một việc gì nhưng không chân thành hay nghiêm chỉnh, làm việc cho có lệ.

Chắc quý vị cũng còn nhớ những thiệt hại tài sản và nhân mạng mà dân chúng ở New Orleans phải gánh chịu khi trận bão Katrina tàn phá thành phố này hồi năm 2005. Giới truyền thông Mỹ mô tả ảnh hưởng của bão này đối với đội bóng bầu dục của thành phố như sau:

PAULINE: The day the hurricane hit New Orleans, The Saints, the city’s football team, were playing in California. They were so concerned about the troubles their families and friends were facing back home, they couldn’t concentrate on their game. So they simply WENT THROUGH THE MOTIONS. Who can blame them for not showing any real interest in playing?

TRANG: Hôm mà trận bão thổi vào New Orleans, đội bóng bầu dục của thành phố là đội The Saints đang đấu tại tiểu bang California. Đội này quá lo lắng về những khó khăn mà gia đình và bạn bè họ phải đối phó ở nhà cho nên họ không thể chú tâm vào trận đấu. Họ chỉ đấu bóng lấy lệ. Ai có thể trách họ là đã không tỏ ý thực sự ham muốn tranh tài?

TO BE CONCERNED là lo lắng, quan tâm, TO CONCENTRATE là chú tâm vào một việc gì, và TO BLAME là khiển trách. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The day the hurricane hit New Orleans, The Saints, the city’s football team, were playing in California. They were so concerned about the troubles their families and friends were facing back home, they couldn’t concentrate on their game. So they simply WENT THROUGH THE MOTIONS. Who can blame them for not showing any real interest in playing?

TRANG: Cô Jane rất thích thú khi làm một công việc mới. Bạn cô giải thích lý do tại sao:

PAULINE: Jane didn’t enjoy her job. She was tired of performing the same tasks again and again with no real enthusiasm. Then she found a new position in another company. Now she looks forward to going to work. She doesn’t GO THROUGH THE MOTIONS anymore.

TRANG: Trước đây cô Jane không thích thú với việc làm của cô. Cô chán làm đi làm lại cùng một phận sự mà không thấy hăng say gì hết. Nhưng sau đó cô tìm được một việc mới tại một công ty khác. Giờ đây cô vui thích mong mỏi chờ tới lúc đi làm, chứ không làm việc cho có lệ như trước nữa.

ENTHUSIASM là sự hăng say, thích thú, POSITION là chức vụ, công việc, và TO LOOK FORWARD TO là thích thú chờ đợi một điều gì. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Jane didn’t enjoy her job. She was tired of performing the same tasks again and again with no real enthusiasm. Then she found a new position in another company. Now she looks forward to going to work. She doesn’t GO THROUGH THE MOTIONS anymore.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is THROUGH AND THROUGH, THROUGH AND THROUGH.

TRANG: THROUGH AND THROUGH có nghĩa là hoàn toàn, chính cống, có đầy đủ đặc điểm của một cái gì.

Ông bà Brown sống tại khu phố Manhattan ở thành phố NewYork, và có những đặc điểm của dân New York như sau:

PAULINE: You can tell my husband and I are New Yorkers through and through. We go to clubs when most Americans go to bed. We live in a building with more people than some U.S. towns. We take fashion seriously. And we take a taxi to get to our health club in order to exercise. We represent the Manhattan lifestyle in every way.

TRANG: Bạn có thể thấy rằng hai vợ chồng tôi là dân New York chính cống. Chúng tôi đi đến câu lạc bộ khi phần đông dân chúng Mỹ đi ngủ. Chúng tôi sống trong một khu chung cư có đông người ở hơn là một vài thị trấn ở Mỹ. Chúng tôi rất coi trọng thời trang. Và chúng tôi đi taxi tới câu lạc bộ thể thao để tập thể dục. Chúng tôi đại diện cho lối sống của dân Manhattan về mọi khía cạnh.

FASHION là thời trang, TO EXERCISE là tập thể dục, và LIFESTYLE là lối sống. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: You can tell my husband and I are New Yorkers through and through. We go to clubs when most Americans go to bed. We live in a building with more people than some U.S. towns. We take fashion seriously. And we take a taxi to get to our health club in order to exercise. We represent the Manhattan lifestyle in every way.

TRANG: Bà Barbara khen ngợi người bạn quý của bà như sau:

PAULINE: Since my son became very ill, I’ve been incredibly busy. But my best friend has done so much to help. She cleans my house, takes my daughter to school and does my grocery shopping. She’s been a true friend; a friend THROUGH AND THROUGH.

TRANG: Từ khi con trai tôi bị bịnh nặng, tôi đã cực kỳ bận rộn. Nhưng bà bạn thân nhất của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bà ấy dọn dẹp nhà cửa cho tôi, đưa con gá tôi đi học và đi mua thức ăn cho tôi. Bà ấy quả thật là một người bạn tốt.

INCREDIBLY là khó tin, cực kỳ, và BUSY là bận rộn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Since my son became very ill, I’ve been incredibly busy. But my best friend has done so much to help. She cleans my house, takes my daughter to school and does my grocery shopping. She’s been a true friend; a friend THROUGH AND THROUGH.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là GO THROUGH THE MOTIONS nghĩa là giả vờ làm một việc gì nhưng không nghiêm chỉnh, và hai là THROUGH AND THROUGH nghĩa là hoàn toàn, chính cống. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG