Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 67: Stay Put, Stay The Course


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 67 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ khá thông dụng tại Mỹ trong đó có động từ TO STAY nghĩa là ở lại, lưu lại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is STAY PUT, STAY PUT.

TRANG: STAY PUT có nghĩa là ở lại chỗ mà mình đã được đặt vào chứ không chịu đi nơi khác. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về cô Jane đang băn khoăn tìm cách quyết định xem làm thế nào để giúp đỡ cha mẹ già yếu của cô.

PAULINE: My parents are rather old and I’m concerned about their health and safety. We’ve talked about their going into a nursing home, but they’d rather STAY PUT. I certainly understand why they don’t want to move out of their house. They like their independence.

TRANG: Cha mẹ tôi hiện khá già và tôi lo lắng cho sức khoẻ và sự an toàn của hai cụ. Chúng tôi đã bàn về việc hai cụ có thể vào ở viện dưỡng lão, nhưng hai cụ lại muốn ở nguyên tại nhà. Tôi chắc chắn hiểu rõ lý do tại sao hai cụ không muốn dọn ra khỏi nhà. Hai cụ thích sống độc lập.

Động từ TO BE CONCERNED là băn khoăn, lo lắng, HEALTH là sức khoẻ, SAFETY là sự an toàn, và NURSING HOME là viện dưỡng lão. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My parents are rather old and I’m concerned about their health and safety. We’ve talked about their going into a nursing home, but they’d rather STAY PUT. I certainly understand why they don’t want to move out of their house. They like their independence.

TRANG: Vào mùa hè chúng ta thường thấy các quảng cáo trên màn ảnh truyền hình, trong đó một vận động viên nổi tiếng ca ngợi một sản phẩm mới để chống nắng.

PAULINE: I love this new suntan oil. It can minimize the damage caused by the sun’s ultraviolet rays. I spray it on and it STAYS PUT. Even when I go swimming, it doesn’t come off.

TRANG: Tôi rất thích loại dầu chống nắng mới này. Nó có thể làm giảm thiểu những hư hại do các tia cực tím của mặt trời gây ra. Tôi xịt nó lên người và nó vẫn giữ nguyên ở đó. Ngay cả khi tôi đi bơi, dầu này cũng không trôi đi mất.

SUNTAN là sự rám nắng, DAMAGE là sự hư hại, thiệt hại, và ULTRAVIOLET nghĩa là cực tím. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: I love this new suntan oil. It can minimize the damage caused by the sun’s ultraviolet rays. I spray it on and it STAYS PUT. Even when I go swimming, it doesn’t come off.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is STAY THE COURSE, STAY THE COURSE.

TRANG: STAY THE COURSE có một từ mới là COURSE. COURSE có rất nhiều nghĩa, nhưng trong thành ngữ này nó có nghĩa là một giải đất hay trường đua dành cho các cuộc đua. Thành ngữ này lần đầu tiên được dùng vào năm 1916 để chỉ cố gắng của một con ngựa để hoàn tất cuộc đua mà không bỏ dở. Vì thế STAY THE COURSE có nghĩa là tiếp tục bền chí đi đến cùng mà không bỏ cuộc, dù gặp phải khó khăn gì đi nữa. Sau đây là câu chuyện về cô Lorraine.

PAULINE: Lorraine has tried to quit smoking before, but this time she’s STAYING THE COURSE. With the support of her friends and family she’s not giving up because she wants to be healthy again.

TRANG: Cô Lorraine trước đây đã cố gắng bỏ hút thuốc, nhưng lần này cô quyết tâm đi đến cùng. Với sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, cô không bỏ cuộc vì cô muốn được khỏe mạnh như trước.

Động từ TO QUIT là từ bỏ, TO GIVE UP là bỏ cuộc, chịu thua, và HEALTHY là khỏe mạnh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Lorraine has tried to quit smoking before, but this time she’s STAYING THE COURSE. With the support of her friends and family, she’s not giving up because she wants to be healthy again.

TRANG: Công ty nơi anh Paul làm việc vừa bị một công ty khác mua lại. Nhiều đồng nghiệp của anh đi tìm việc khác. Ta hãy xem anh Paul có quyết định gì.

PAULINE: When our company was sold to our competitor, a lot of people resigned. But not Paul. He’s STAYING THE COURSE. He’s going to continue in his position and see what the new management is like.

TRANG: Khi công ty của chúng tôi được bán cho một công ty đối địch, nhiều người đã từ chức, nhưng anh Paul thì không. Anh ấy ở lại cho đến cùng trong chức vụ của anh và xem ban quản trị mới điều hành công việc như thế nào.

COMPETITOR là người cạnh tranh, đối đầu, và MANAGEMENT là ban quản trị, ban giám đốc. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When our company was sold to our competitor, a lot of people resigned. But not Paul. He’s STAYING THE COURSE. He’s going to continue in his position and see what the new management is like.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là STAY PUT nghĩa là ở nguyên chỗ cũ, không đi nơi khác, và hai là STAY THE COURSE nghĩa là tiếp tục đi đến cùng dù gặp khó khăn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG