Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 66: Stand One’s Ground, Stand On One’s Own Feet


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 66 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có động từ TO STAND, S-T-A-N-D nghĩa là đứng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is STAND ONE’S GROUND, STAND ONE’S GROUND.

TRANG: STAND ONE’S GROUND có một từ mới là GROUND, G-R-O-U-N-D nghĩa là mặt đất, khoảnh đất. STAND ONE’S GROUND có nghĩa là giữ vững lập trường, không thay đổi ý kiến. Thành ngữ này xuất xứ từ thế kỷ thứ 17, khi quân đội của một nước giữ vững lãnh thổ của mình chống lại sự tấn công của quân thù.

Cô Joyce có một bạn trai trẻ hơn cô khá nhiều tuổi. Bạn cô cho biết là không phải ai cũng hài lòng về mối quan hệ này.

PAULINE: Joyce is dating a man who is 15 years younger than she is. Even though her parents don’t approve, she refuses to change her mind. She’s STANDING HER GROUND because she really likes the guy.

TRANG: Cô Joyce đi chơi với một bạn trai trẻ hơn cô 15 tuổi. Tuy cha mẹ cô không chấp thuận điều này, song cô không chịu thay đổi ý kiến. Cô vẫn giữ vững lập trường vì cô rất thích anh chàng này.

Động từ TO DATE, D-A-T-E nghĩa là có bạn trai hay bạn gái, hẹn hò đi chơi với nhau, TO APPROVE, A-P-P-R-O-V-E là chấp thuận, bằng lòng, và TO REFUSE, R-E-F-U-S-E là từ chối. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Joyce is dating a man who is 15 years younger than she is. Even though her parents don’t approve, she refuses to change her mind. She’s STANDING HER GROUND because she really likes the guy.

TRANG: Học sinh tại các trường học ở Mỹ thường say mê chơi các trò chơi điện tử. Ta hãy xem một bà mẹ phản ứng như thế nào trước tệ nạn này.

PAULINE: David insists on playing video games right after school. However his mom has STOOD HER GROUND. She told him that he was not allowed to play games until after he had finished his homework and cleaned up his room.

TRANG: Em David nhất quyết đòi chơi các trò chơi điện tử ngay sau khi tan trường. Tuy nhiên, mẹ em đã giữ vững lập trường. Bà nói với em rằng em không được phép chơi các trò chơi này cho tới khi nào em làm xong bài tập và dọn dẹp phòng ngủ của em.

Động từ TO INSIST, I-N-S-I-S-T nghĩa là đòi hỏi, nài nỉ, và TO ALLOW, A-L-L-O-W là cho phép. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: David insists on playing video games right after school. However his mom has STOOD HER GROUND. She told him that he was not allowed to play games until after he had finished his homework and cleaned up his room.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is STAND ON ONE’S OWN TWO FEET, STAND ON ONE’S OWN TWO FEET.

TRANG: STAND ON ONE’S OWN TWO FEET có một từ mới là FEET, F-E-E-T, số nhiều của danh từ FOOT, F-O-O-T nghĩa là cái chân. Vì thế, STAND ON ONE’S OWN TWO FEET có nghĩa là đứng trên chính hai chân của mình, tức là có tinh thần độc lập, có khả năng tự lập, tự túc mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Ta hãy nghe một cô gái bày tỏ dự định của cô trong tương lai như sau:

PAULINE: Now that I’ve graduated from college and found a job, I’m planning on moving out of my parents’ house. It will be good for me to STAND ON MY OWN TWO FEET. I want to be more independent.

TRANG: Vì giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học và tìm được một việc làm, nên tôi dự định dọn ra khỏi nhà cha mẹ tôi. Tự túc sẽ là điều tốt cho tôi. Tôi muốn được độc lập hơn trước.

TO GRADUATE, G-R-A-D-U-A-T-E nghĩa là tốt nghiệp, ra trường, và INDEPENDENT nghĩa là độc lập. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Now that I’ve graduated from college and found a job, I’m planning on moving out of my parents’ house. It will be good for me to STAND ON MY OWN TWO FEET. I want to be more independent.

TRANG: Trận bão Katrina đã gây rất nhiều thiệt hại cho thành phố New Orleans ở miền Nam nước Mỹ hồi năm 2005. Từ đó cho đến nay, đã có những thay đổi gì?

PAULINE: The hurricane caused lots of damage to the city. But thanks to the help of relief workers and the federal government, many victims are once again STANDING ON THEIR OWN TWO FEET. They’ve rebuilt their homes and businesses and are able to take care of themselves as before.

TRANG: Trận bão đã gây rất nhiều thiệt hại cho thành phố đó. Tuy nhiên, nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên cứu hộ và của chính phủ liên bang, nhiều nạn nhân hiện nay đang đủ sức tự lập một lần nữa. Họ đã xây lại nhà cửa và làm ăn buôn bán trở lại và có thể tự túc như trước.

HURRICANE, H-U-R-R-I-C-A-N-E là trận bão, DAMAGE, D-A-M-A-G-E nghĩa là thiệt hại, VICTIM, V-I-C-T-I-M là nạn nhân, và động từ TO TAKE CARE OF, nghĩa là trông nom, chăm sóc. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: The hurricane caused lots of damage to the city. But thanks to the help of relief workers and the federal government, many victims are once again STANDING ON THEIR OWN TWO FEET. They’ve rebuilt their homes and businesses and are able to take care of themselves as before.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là STAND ONE’S GROUND nghĩa là giữ vững lập trường, và hai là STAND ON ONE’S OWN TWO FEET nghĩa là tự lập, không cần sự trợ giúp của người khác. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG