Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 64: Back To Square One, Fair And Square


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới có từ SQUARE, S-Q-U-A-R-E nghĩa là hình vuông, ô vuông. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is BACK TO SQUARE ONE, BACK TO SQUARE ONE.

TRANG: BACK TO SQUARE ONE nghĩa đen là quay trở về ô vuông số một, và nghĩa bóng là trở về điểm xuất phát của một công việc hay một nhiệm vụ vì trước đó mình không đạt được tiến bộ nào.

Thành ngữ này xuất xứ từ một trò chơi trên bàn cờ, trong đó người chơi nào đánh sai thì phải bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, thành ngữ này trở nên thông dụng trong thập niên 1930 ở nước Anh, khi khán giả theo dõi các trận đấu bóng đá ở đó được trao cho những tờ giấy có kẻ ô vuông, có đánh số, để họ dễ theo dõi xem quả bóng được đá tới đâu.

Trong thí dụ sau đây, ta hãy xem những gì xảy ra trong khi một ông chồng đang sơn nhà:

PAULINE: I was painting the house when my wife decided she wanted a different color. Now I have to start again from the beginning with new paint! It’s BACK TO SQUARE ONE.

TRANG: Ông chồng nói: Tôi đang sơn nhà thì vợ tôi quyết định là cô ấy muốn một mầu khác. Bây giờ tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu với một mầu sơn khác. Thật là không lại hoàn không.

Động từ TO PAINT, P-A-I-N-T là sơn, và COLOR, C-O-L-O-R là mầu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I was painting the house when my wife decided she wanted a different color. Now I have to start again from the beginning with new paint! It’s BACK TO SQUARE ONE.

TRANG: Cô Sally dành cả mùa hè để học thi để chuẩn bị vào đại học. Bạn cô cho biết như sau:

PAULINE: Sally is busy studying for the English language test. If she doesn’t get a high enough score to get into an American university, she’ll be BACK TO SQUARE ONE. I hope she doesn’t have to take the exam again.

TRANG: Cô Sally đang bận học để thi môn Anh văn. Nếu cô không được điểm cao đủ để được nhận vào một trường đại học Mỹ thì cô lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi hy vọng rằng cô ấy không phải thi lại một lần nữa.

SCORE, S-C-O-R-E là điểm, và EXAM, E-X-A-M là cuộc thi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: PAULINE: Sally is busy studying for the English language test. If she doesn’t get a high enough score to get into an American university, she’ll be BACK TO SQUARE ONE. I hope she doesn’t have to take the exam again.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is FAIR AND SQUARE, FAIR AND SQUARE.

TRANG: FAIR AND SQUARE có một từ mới là FAIR, F-A-I-R nghĩa là công bằng, hợp lý. SQUARE ở đây là một tĩnh từ và có nghĩa là thật thà, trung thực. Vì thế FAIR AND SQUARE dùng để chỉ tính công bằng, thẳng thắn... Cô Jane kể lại một kỷ niệm của cô thời ở trung học như sau:

PAULINE: Talking about soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not FAIR AND SQUARE.

TRANG: Nói chuyện về bóng đá khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của thời trung học. Tuy nhiên có một trận đấu đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông trọng tài đã đưa ra một loạt những quyết định sai lầm khiến cho đội của tôi bị thua. Ông ấy không công bằng và trung thực chút nào.

FOND, F-O-N-D nghĩa là thân ái, đáng yêu, MATCH, M-A-T-C-H là trận đấu, và REFEREE, R-E-F-E-R-E-E nghĩa là trọng tài. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Talking about soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not FAIR AND SQUARE.

TRANG: Sau một cuộc bầu cử để chọn người vào hội đồng thành phố, một nữ ứng cử viên đã bị thua. Khi được hỏi rằng bà có cho là cuộc tranh cử này công bằng hay không, bà đưa ra phát biểu như sau:

PAULINE: There’s no reason to be angry. The election for city council was FAIR AND SQUARE. It was an honest contest and I simply lost. I congratulate my opponent.

TRANG: Không có lý do gì để tức giận cả. Cuộc bầu cử để chọn người vào hội đồng thành phố đã diễn ra một cách công bằng và trung thực. Đây là một cuộc tranh cử ngay thẳng và điều đơn giản là tôi đã bị thua. Tôi xin chúc mừng đối thủ của tôi.

ANGRY, A-N-G-R-Y là tức giận, CONTEST, C-O-N-T-E-S-T là một cuộc tranh cử, tranh tài, và TO CONGRATULATE là chúc mừng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: There’s no reason to be angry. The election for city council was FAIR AND SQUARE. It was an honest contest and I simply lost. I congratulate my opponent.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là BACK TO SQUARE ONE nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, và hai là FAIR AND SQUARE nghĩa là công bằng và thẳng thắn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG