Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 62: Speak The Same Language, Speak Volumes


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 62 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có một động từ mà chắc ai cũng quen thuộc. Đó là TO SPEAK, S-P-E-A-K nghĩa là nói. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SPEAK THE SAME LANGUAGE, SPEAK THE SAME LANGUAGE.

TRANG: SPEAK THE SAME LANGUAGE có một từ mới là LANGUAGE, L-A-N-G-U-A-G-E nghĩa là tiếng nói, ngôn ngữ. Vì thế, SPEAK THE SAME LANGUAGE có nghĩa là nói cùng một ngôn ngữ, tức là hiểu rõ nhau và đồng ý với nhau về nhiều vấn đề.

Bàn về tình trạng nghèo đói trên thế giới, một lãnh đạo tôn giáo đưa ra ý kiến sau đây:

PAULINE: It’s true that people of different religions have different views about the world. But on issues like fighting poverty, we SPEAK THE SAME LANGUAGE. We all agree that it is a problem that must be solved.

TRANG: Sự thật là những người theo các tôn giáo khác nhau có những quan điểm khác nhau về thế giới. Tuy nhiên, đối với những vấn đề như giảm nghèo chúng ta đều hiểu nhau và có cùng một quan điểm. Chúng ta đều đồng ý rằng đó là một vấn đề cần phải được giải quyết.

RELIGION, R-E-L-I-G-I-O-N là tôn giáo, POVERTY, P-O-V-E-R-T-Y là sự nghèo khó, và TO SOLVE, S-O-L-V-E là giải quyết. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: It’s true that people of different religions have different views about the world. But on issues like fighting poverty, we SPEAK THE SAME LANGUAGE. We all agree that it is a problem that must be solved.

TRANG: Khi nhận xét về quan hệ giữa Hoa kỳ và Việt Nam ngày nay, một chuyên gia về châu Á đưa ra ý kiến như sau:

PAULINE: There is a process that’s going on today between the U.S. and Vietnam. Although there are still some problems to be resolved, the two countries have improved bilateral ties, and in many ways they are SPEAKING THE SAME LANGUAGE.

TRANG: Hiện nay có một quá trình đang diễn tiến giữa Hoa kỳ và Việt Nam. Tuy vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết song hai nước đã cải thiện quan hệ song phương, và về nhiều phương diện hai nước đang hiểu nhau và có cùng quan điểm với nhau.

PROCESS, P-R-O-C-E-S-S là quá trình, TO IMPROVE, I-M-P-R-O-V-E là cải thiện, và BILATERAL, B-I-L-A-T-E-R-A-L nghĩa là song phương. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: There is a process that’s going on today between the U.S. and Vietnam. Although there are still some problems to be resolved, the two countries have improved bilateral ties, and in many ways they are SPEAKING THE SAME LANGUAGE.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SPEAK VOLUMES, SPEAK VOLUMES.

TRANG: SPEAK VOLUMES có một từ mới là VOLUMES, V-O-L-U-M-E-S nghĩa là những quyển sách hay những tập sách. Vì thế, SPEAK VOLUMES có nghĩa là biểu lộ một cách hùng hồn và đầy ý nghĩa mà không cần phải dùng lời.

Cô Janet đã không để ý gì đến sinh nhật của cha cô, và điều này cho thấy quan hệ giữa hai cha con không thắm thiết gì lắm.

PAULINE: When Janet didn’t even send a card on her father’s birthday, it SPOKE VOLUMES. Once again, she’s made it clear that she and her dad have never had a very good relationship.

TRANG: Khi cô Janet không gửi ngay cả một tấm thiếp nhân dịp sinh nhật của cha cô, điều này đã nói lên một cách đầy ý nghĩa cảm nghĩ của cô ra sao. Một lần nữa cô đã cho thấy rõ rằng cô và cha cô chưa bao giờ có một tình thân thuộc tốt đẹp cả.

TO SEND, S-E-N-D là gửi, và RELATIONSHIP nghĩa là quan hệ, liên hệ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When Janet didn’t even send a card on her father’s birthday, it SPOKE VOLUMES. Once again, she’s made it clear that she and her dad have never had a very good relationship.

TRANG: Quan hệ giữa những họ hàng trong gia đình đôi khi cũng gặp ít nhiều khó khăn vì chúng ta không thể chọn bà con của chúng ta được. Nhưng ta có thể chọn những thứ khác, như quần áo chẳng hạn, như trong trường hợp anh Kevin sau đây.

PAULINE: Kevin is always well-dressed for work. His new suit, for example, SPEAKS VOLUMES about him. It shows how confident and professional he is.

TRANG: Anh Kevin lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề khi đi làm việc. Bộ quần áo mới của anh ấy chẳng hạn, biểu lộ một cách hùng hồn phẩm chất của anh ấy. Nó cho thấy anh ấy tự tin và chuyên nghiệp đến chừng nào.

SUIT, S-U-I-T là bộ quần áo, bộ com-plê, CONFIDENT, C-O-N-F-I-D-E-N-T là tự tin, và PROFESSIONAL nghĩa là chuyên nghiệp. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Kevin is always well- dressed for work. His new suit, for example, SPEAKS VOLUMES about him. It shows how confident and professional he is.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SPEAK THE SAME LANGUAGE nghĩa là hiểu nhau và có cùng quan điểm với nhau, và hai là SPEAK VOLUMES nghĩa là biểu lộ một cách rõ ràng và đầy ý nghĩa mà không cần nói thành lời. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG