Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 59: A Snake In The Grass, Snake Oil


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 59 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ khá thông dụng tại Mỹ trong đó có từ SNAKE, đánh vần là S-N-A-K-E nghĩa là con rắn. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is A SNAKE IN THE GRASS, A SNAKE IN THE GRASS.

TRANG: A SNAKE IN THE GRASS có một từ mới là GRASS, G-R-A-S-S nghĩa là cỏ. A SNAKE IN THE GRASS nghĩa đen là một con rắn trong đám cỏ, và nghĩa bóng là một người dối trá hay nham hiểm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ làm bạn với mình.

Cô Mary có một bạn đồng nghiệp tên Nina, nhưng cô Mary cho biết điều gì đã xảy ra giữa hai người.

PAULINE: I used to think that Nina was not only a colleague, but also my friend. Then I found out that she secretly applied for the same position at work that I did. What A SNAKE IN THE GRASS! I had no idea she could be so dishonest.

TRANG: Trước đây tôi thường nghĩ rằng cô Nina không những là một đồng nghiệp của tôi mà còn là bạn tôi nữa. Sau đó tôi khám phá ra rằng cô ấy đã bí mật xin cùng một chức vụ mà tôi đã xin tại sở làm. Thật là một con người nham hiểm! Tôi không ngờ là cô ấy có thể gian giảo đến như vậy.

USED TO, U-S-E-D và T-O diễn tả một hành động thường diễn ra trong quá khứ nhưng bây giờ không còn nữa, COLLEAGUE là đồng nghiệp, POSITION là chức vụ, và DISHONEST là gian giảo, không trung thực. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I used to think that Nina was not only a colleague, but also my friend. Then I found out that she secretly applied for the same position at work that I did. What A SNAKE IN THE GRASS! I had no idea she could be so dishonest.

TRANG: Hai vợ chồng ông Jones cần họp mặt với bạn bè vào tối thứ bảy tại một tiệm ăn nên phải mướn một cô gái đến trông nom con cái cho họ vào buổi tối. Bà Jones cho biết như sau:

PAULINE: My husband and I should never have trusted our last babysitter. She was such A SNAKE IN THE GRASS! While we were out, she was having parties at our house.

TRANG: Nhà tôi và tôi đáng lý ra đã không bao giờ nên tin tưởng vào cô trông trẻ sau cùng của chúng tôi. Cô ta thật là một con người gian giảo. Trong khi chúng tôi ra ngoài, cô ta đã họp mặt ăn uống với bạn bè ở nhà chúng tôi.

TO TRUST, T-R-U-S-T là tin cậy, tin tưởng, và BABYSITTER, B-A-B-Y-S-I-T-T-E-R là người trông trẻ con. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My husband and I should never have trusted our last babysitter. She was such A SNAKE IN THE GRASS ! While we were out, she was having parties at our house.

TRANG: Có bao giờ quý vị mua một món đồ gì được quảng cáo là quá tốt quá đẹp hay không, trong khi sự thật lại tỏ ra hoàn toàn trái ngược? Trường hợp này được diễn tả trong thành ngữ thứ hai sau đây.

PAULINE: The second idiom is SNAKE OIL, SNAKE OIL.

TRANG: SNAKE OIL có một từ mới là OIL, đánh vần là O-I-L nghĩa là dầu. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 19 tại Mỹ, khi có một người sáng chế ra một loại thuốc và rêu rao rằng nó có chứa mỡ của rắn và trị được bá bịnh. Tuy nhiên, khi chính phủ liên bang Hoa kỳ thử nghiệm loại thuốc này thì thấy rằng đó chỉ là một loại thuốc giả, không chữa được bịnh gì hết. Vì thế SNAKE OIL được dùng để chỉ những loại hàng giả mà người bán dụ người khác mua.

Anh Raymond mua vitamin để chữa bịnh tâm thần căng thẳng. Liệu nó có hiệu quả gì không?

PAULINE: Raymond takes anti-stress vitamins everyday, but he doesn’t need to. They are nothing but SNAKE OIL. They simply don’t work no matter what advertisements claim.

TRANG: Anh Raymond uống vitamin mỗi ngày để chống tình trạng tâm thần căng thẳng, nhưng anh không cần làm như vậy. Những loại thuốc này chỉ là đồ giả. Nó không hiệu nghiệm gì cả dù cho những lời quảng cáo nói gì đi nữa.

TRANG: ANTI-STRESS , A-N-T-I và S-T-R-E-S-S là chống sự lo lắng, và TO CLAIM, C-L-A-I-M là khẳng định, quả quyết. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Raymond takes anti-stress vitamins everyday, but he doesn’t need to. They are nothing but SNAKE OIL. They simply don’t work no matter what advertisements claim.

TRANG: SNAKE OIL không những chỉ được dùng cho những loại thuốc giả, mà còn được dùng trong nhiều trường hợp giả mạo khác như quý vị thấy trong thí dụ sau đây.

PAULINE: Many websites offer college diplomas for a few hundred dollars. But beware these SNAKE OIL salesmen! They are fake schools providing worthless pieces of paper.

TRANG: Nhiều trang Web quảng cáo cung cấp bằng cấp đại học mà chỉ tốn có vài trăm đô la. Tuy nhiên, chúng ta nên thận trọng đối với những con buôn giả mạo này. Đây là những trường giả mạo cung cấp những tờ giấy vô giá trị.

DIPLOMA, D-I-P-L-O-M-A là bằng cấp, FAKE, F-A-K-E là giả mạo, và WORTHLESS, W-O-R-T-H-L-E-S-S là không có giá trị gì cả. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Many websites offer college diplomas for a few hundred dollars. But beware these SNAKE OIL salesmen! They are fake schools providing worthless pieces of paper.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là A SNAKE IN THE GRASS là một người gian giảo nhưng giả vờ làm bạn với mình, và hai là SNAKE OIL là một thứ hàng mà người khác tìm cách bán cho mình trong khi thật sự thứ đó không có giá trị gì cả. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG