Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 58: A Freudian Slip, Give Someone The Slip


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 58 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mà người Mỹ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, trong đó có từ SLIP, S-L-I-P, nghĩa thứ nhất là một sự sơ xuất, lỡ lời, và nghĩa thứ hai là một sự trốn tránh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is A FREUDIAN SLIP, A FREUDIAN SLIP.

TRANG: A FREUDIAN SLIP có một từ mới là FREUDIAN, F-R-EU-D-I-A-N, một tĩnh từ, xuất xứ từ tên của nhà phân tâm học nổi tiếng là Sigmund Freud, người Áo gốc Do thái. Ông Freud đưa ra một giả thuyết cho rằng mọi người đều có một ý thức và một tiềm thức. Ý thức là khả năng nhận biết những tư tưởng và cảm nhận của con người, và tiềm thức là nơi chứa đựng những ý nghĩ hay tình cảm thành thật nhưng bị ý thức đè nén. Đôi khi, những điều bị đè nén được con người vô tình bộc lộ bằng một sự lỡ lời. Sự lỡ lời như vậy được gọi là A FREUDIAN SLIP.

Tại một buổi tiệc, anh Mike đã phạm một lỗi như sau:

PAULINE: At a recent party, my friend accidentally called his wife by his old girlfriend’s name. What A FREUDIAN SLIP! It’s an embarrassing mistake that shows what he really thinks of her.

TRANG: Tại một buổi tiệc hồi gần đây, bạn tôi vô ý gọi vợ anh ấy bằng tên bạn gái cũ của anh. Quả thật là một sự lỡ lời. Đó là một lỗi lầm gây bối rối cho thấy anh thực sự nghĩ gì về vợ anh.

ACCIDENTALLY, A-C-C-I-D-E-N-T-A-L-L-Y là bất ngờ, vô ý, và MISTAKE, M-I-S-T-A-K-E là lỗi lầm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: At a recent party, my friend accidentally called his wife by his old girlfriend’s name. What A FREUDIAN SLIP! It’s an embarrassing mistake that shows what he really thinks of her.

TRANG: Một ông giám đốc đã lỡ lời khi ông đến hãng để cảm tạ các nhân viên. Ta hãy xem ông ấy nói gì:

PAULINE: After a tour of the factory, the boss said: “I want to thank all of you employees for hardly working.” Everyone understood that he meant to say “working hard”. Just the same, his FREUDIAN SLIP gave us an idea of what he actually thought.

TRANG: Sau khi đi tham quan xưởng máy, ông giám đốc nói: “Tôi muốn cảm tạ tất cả các quý nhân viên là đã không làm việc gì cả.” Thật ra ai cũng biết rằng ông muốn nói WORKING HARD, tức là làm việc siêng năng, nhưng ông đã lỡ lời nói HARDLY WORKING, tức là hầu như không làm gì cả. Tuy nhiên, sự lỡ lời này cho ta thấy ông thực sự nghĩ gì.

FACTORY là xưởng máy, và HARDLY nghĩa là hầu như không. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After a tour of the factory, the boss said: “I want to thank all of you employees for hardly working.” Everyone understood that he meant to say “working hard”. Just the same, his FREUDIAN SLIP gave us an idea of what he actually thought.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is GIVE SOMEONE THE SLIP, GIVE SOMEONE THE SLIP.

TRANG: GIVE SOMEONE THE SLIP có nghĩa là tránh gặp mặt một người nào một cách khéo léo. SLIP ở đây có nghĩa là trốn tránh.

Chị Mary đã tìm cách trốn tránh một anh chàng vẫn theo đuổi chị tại một hội nghị.

PAULINE: This guy I met at the conference was following me around all day. He just didn’t understand that I wasn’t interested in him. Finally I GAVE HIM THE SLIP. While he was busy talking to one of the presenters, I managed to leave through the back door.

TRANG: Anh chàng mà tôi gặp ở hội nghị cứ đi theo tôi suốt ngày. Anh ta không hiểu là tôi không thích anh ta. Cuối cùng tôi đã trốn tránh anh ta. Trong khi anh ta bận nói chuyện với một trong các thuyết trình viên, tôi đã tìm cách rời hội nghị bằng cửa sau.

GUY, G-U-Y là gã đàn ông, anh chàng, CONFERENCE, C-O-N-F-E-R-E-N-C-E là hội nghị, và PRESENTER, P-R-E-S-EN-T-E-R- là thuyết trình viên. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: This guy I met at the conference was following me around all day. He just didn’t understand that I wasn’t interested in him. Finally I GAVE HIM THE SLIP. While he was busy talking to one of the presenters, I managed to leave through the back door.

TRANG: Một phụ nữ ăn cắp một số thẻ tín dụng của người khác. Ta hãy xem điều gì xảy ra cho bà ta.

PAULINE: As police arrived to arrest the woman for using stolen credit cards, she managed to escape. But she didn’t GIVE THEM THE SLIP for long. She was soon caught at the airport.

TRANG: Trong lúc cảnh sát đến để bắt người đàn bà về tội dùng thẻ tín dụng bị đánh cắp, bà ta đã tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, bà ta không trốn thoát được lâu. Chỉ ít lâu sau đó bà ta đã bị bắt tại sân bay.

TO ARREST, A-R-R-E-S-T là bắt giữ, CREDIT CARD, C-R-E-D-I-T và C-A-R-D là thẻ tín dụng, CAUGHT, động từ TO CATCH, C-A-T-C-H là bắt được. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: As police arrived to arrest the woman for using stolen credit cards, she managed to escape. But she didn’t GIVE THEM THE SLIP for long. She was soon caught at the airport.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là A FREUDIAN SLIP nghĩa là một sự lỡ lời, và hai là GIVE SOMEONE THE SLIP nghĩa là trốn tránh một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG