Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 57: Not Lose Any Sleep Over It, Sleep On It


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 57 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có một từ khá thông dụng mà chắc hầu hết quý vị đều biết. Đó là TO SLEEP, S-L-E-E-P nghĩa là ngủ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is NOT LOSE ANY SLEEP OVER IT, NOT LOSE ANY SLEEP OVER IT.

TRANG: NOT LOSE ANY SLEEP OVER IT có một từ mới là TO LOSE, L-O-S-E nghĩa là mất. Vì thế NOT LOSE ANY SLEEP OVER IT có nghĩa là đừng mất ngủ vì một chuyện gì đó, hay là không lo lắng về một vấn đề gì.

Một chuyên gia máy tính cho biết ý kiến về vấn đề bảo vệ sự riêng tư trên mạng Internet như sau:

PAULINE: Many of us are concerned about privacy on the Internet. But there’s no need to LOSE ANY SLEEP OVER IT. The reason we shouldn’t be worried is that a lot of our personal information is already easily available. And there’s little we can do about it.

TRANG: Nhiều người trong chúng ta lo ngại về vấn đề riêng tư trên mạng. Nhưng chúng ta không cần mất ngủ vì chuyện đó. Lý do khiến chúng ta không nên lo lắng là vì nhiều thông tin riêng tư của chúng ta đã có sẵn trên mạng. Và chúng ta không thể làm gì nhiều về tình trạng này.

CONCERNED, C-O-N-C-E-R-N-E-D là lo ngại, PRIVACY, P-R-I-V-A-C-Y là sự riêng tư, và PERSONAL, P-E-R-S-O-N-A-L là riêng của cá nhân. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Many of us are concerned about privacy on the Internet. But there’s no need to LOSE ANY SLEEP OVER IT. The reason we shouldn’t be worried is that a lot of our personal information is already easily available. And there’s little we can do about it.

TRANG: Cô Sheila sắp tham dự một cuộc thi đánh gôn quan trọng. Tuy nhiên, cô không tỏ vẻ lo lắng gì cả.

PAULINE: If Sheila doesn’t do well in the golf tournament tomorrow, she won’t be a finalist. But she isn’t going to LOSE ANY SLEEP OVER IT. Being anxious won’t help her game at all.

TRANG: Nếu cô Sheila không chơi giỏi trong cuộc thi đánh gôn vào ngày mai thì cô sẽ không được vào vòng chung kết. Tuy nhiên, cô không mất ngủ về chuyện đó. Tỏ ra lo lắng sẽ không giúp ích gì cho khả năng đánh gôn của cô.

TOURNAMENT, T-O-U-R-N-A-M-E-N-T là cuộc thi đấu để loại dần các đối thủ, FINALIST, F-I-N-A-L-I-S-T là người vào chung kết. ANXIOUS, A-N-X-I-O-U-S là băn khoăn, lo lắng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: If Sheila doesn’t do well in the golf tournament tomorrow, she won’t be a finalist. But she isn’t going to LOSE ANY SLEEP OVER IT. Being anxious won’t help her game at all.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SLEEP ON IT, SLEEP ON IT.

TRANG: SLEEP ON IT có nghĩa là hoãn đưa ra một quyết định về một vấn đề quan trọng cho tới ngày hôm sau để mình có đủ thì giờ suy nghĩ về vấn đề đó.

Trong thí dụ sau đây, hai vợ chồng bàn tính với nhau về việc mua một căn nhà mới.

PAULINE: We’re thinking of buying the home we looked at today, but it’s a big decision. That’s why we’re going to SLEEP ON IT tonight. After thinking it over, we may be ready to make an offer tomorrow.

TRANG: Chúng tôi đang tính mua căn nhà mà chúng tôi đã xem hôm nay, nhưng đây là một quyết định quan trọng. Vì thế chúng tôi sẽ suy tính về việc này tối nay. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại có lẽ chúng tôi sẽ sẵn sàng đưa ra một đề nghị mua nhà vào ngày mai.

DECISION, D-E-C-I-S-I-O-N là quyết định, và OFFER, O-F-F-E-R nghĩa là đề nghị. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: We’re thinking of buying the home we looked at today, but it’s a big decision. That’s why we’re going to SLEEP ON IT tonight. After thinking it over, we may be ready to make an offer tomorrow.

TRANG: Sức khoẻ của bà Mary không được tốt vì bà bị mập phì từ nhiều năm nay. Bà sắp làm một quyết định quan trọng. Bà nói:

PAULINE: I’m so overweight that I want to have an operation to reduce the size of my stomach. My doctor says that I should SLEEP ON IT first. Having surgery requires a lot of consideration.

TRANG: Tôi quá mập phì cho nên tôi muốn được phẫu thuật để làm cho bao tử của tôi nhỏ lại. Bác sĩ của tôi nói rằng trước tiên tôi nên suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Phẫu thuật đòi hỏi rất nhiều suy xét thận trọng.

OVERWEIGHT, O-V-E-R-W-E-I-G-H-T là mập phì, béo phị, quá nặng cân, OPERATION, O-P-E-R-A-T-I-O-N là phẫu thuật, mổ xẻ, TO REDUCE, R-E-D-U-C-E là giảm bớt, làm nhỏ lại, STOMACH, S-T-O-M-A-C-H là bao tử, dạ dày, và CONSIDERATION, C-O-N-S-I-D-E-R-A-T-I-O-N là suy xét, tính toán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I’m so overweight that I want to have an operation to reduce the size of my stomach. My doctor says that I should SLEEP ON IT first. Having surgery requires a lot of consideration.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là NOT LOSE ANY SLEEP OVER IT nghĩa là không mất ngủ vì một chuyện gì, và hai là SLEEP ON IT nghĩa là suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định về một vấn đề gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG