Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 54: Six Of One, Half Dozen Of The Other, Sixth Sense


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 54 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có từ SIX, đánh vần là S-I-X, nghĩa là số sáu. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER ; SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER.

TRANG: SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER có hai từ mới: Một là HALF, H-A-L-F nghĩa là phân nửa, và hai là DOZEN, D-O-Z-E-N, nghĩa là một tá, tức là 12 cái gì đó. Vì thế SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER có nghĩa là 6 cái này hay nửa tá cái kia, tức là hai sự lựa chọn hay hai hoàn cảnh đều giống nhau, ngang nhau. Xin quý vị nhớ đặt một dấu phẩy (comma) sau SIX OF ONE cho dễ hiểu. Cũng có nhiều người Mỹ nói SIX OF ONE, HALF A DOZEN OF THE OTHER. Cả hai lối nói đều đúng.

Anh John là một người chồng không quá cầu kỳ về loại thuốc đánh răng mà vợ anh mua. Anh cho biết ý kiến:

PAULINE: My wife is rather picky about which toothpaste she buys, but I think they’re all basically the same. It’s SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER.

TRANG: Anh John nói: Nhà tôi tỏ ra khá kén chọn về loại thuốc đánh răng mà cô ấy mua, nhưng tôi thì tôi cho rằng trên căn bản mọi thuốc đánh răng đều giống nhau. Một bên tám lạng thì bên kia cũng nửa cân.

PICKY, P-I-C-K-Y nghĩa là kén chọn, và TOOTHPASTE, T-O-O-T-H-P-A-S-T-E là thuốc đánh răng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My wife is rather picky about which toothpaste she buys, but I think they’re all basically the same. It’s SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER.

TRANG: Đối với các học sinh phải chọn trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học thì chọn đại học công hay đại học tư là cả một vấn đề. Một bà mẹ nói:

PAULINE: My son can’t decide if he wants to attend a public or a private university. To him it’s SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER, but I disagree. Public colleges cost less but private schools often have prestigious names, creating opportunities for graduates.

TRANG: Con trai tôi không thể quyết định xem liệu nó muốn theo học một đại học công hay đại học tư. Đối với con tôi thì đại học nào cũng giống nhau, nhưng tôi không đồng ý. Trường công ít tốn tiền hơn nhưng trường tư thường có thanh thế và tạo nhiều cơ hội cho các sinh viên tốt nghiệp ở đó.

PUBLIC, P-U-B-L-I-C là công lập, PRIVATE, P-R-I-V-A-T-E là tư, PRESTIGIOUS, P-R-E-S-T-I-G-I-O-U-S là có uy tín, thanh thế, và GRADUATE, G-R-A-D-U-A-T-E là sinh viên tốt nghiệp. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My son can’t decide if he wants to attend a public or a private university. To him it’s SIX OF ONE, HALF DOZEN OF THE OTHER, but I disagree. Public colleges cost less but private schools often have prestigious names, creating opportunities for graduates.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SIXTH SENSE, SIXTH SENSE.

TRANG: SIXTH SENSE có một từ mới là SENSE, S-E-N-S-E nghĩa là giác quan. Vì thế, SIXTH SENSE là giác quan thứ sáu, tức là trực giác, hay khả năng nhận biết những gì mà ta không thể nghe, thấy, v.v... một cách bình thường.

Anh Scott có ý kiến mở một tiệm bánh cho chó. Làm sao anh có ý kiến này ?

PAULINE: Scott spent two weeks looking around in my town and felt it was the perfect place to open a dog bakery. A lot of people said it would never work, but his intuition proved him right. Thanks to his SIXTH SENSE, his new business is a success.

TRANG: Anh Scott để ra hai tuần lễ để quan sát thị trấn nơi tôi ở và anh cảm thấy rằng đây là địa điểm tuyệt hảo để mở một tiệm bánh cho chó. Nhiều người nói rằng ý kiến này sẽ không bao giờ thành công, nhưng trực giác của anh đã chứng tỏ là anh đúng. Nhờ vào giác quan thứ sáu này, tiệm của anh đã thành công.

BAKERY, B-A-K-E-R-Y là tiệm bánh, INTUITION, I-N-T-U-I-T-I-O-N là trực giác, và THANKS TO, T-H-A-N-K-S và T-O là nhờ vào, dựa vào. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Scott spent two weeks looking around in my town and felt it was the perfect place to open a dog bakery. A lot of people said it would never work, but his intuition proved him right. Thanks to his SIXTH SENSE, his new business is a success.


TRANG: Khi nói đến tình yêu, không phải ai cũng có giác quan thứ sáu bén nhậy. Điển hình là trường hợp nữ tài tử điện ảnh Elizabeth Taylor theo nhận xét của một nhà bình luận phim ảnh:

PAULINE: Elizabeth Taylor is a talented actress and a Hollywood legend. But if you ask me, she has no SIXTH SENSE for choosing a good husband. She can’t be insightful—she’s been married eight times!

TRANG: Elizabeth Taylor là một nữ diễn viên có tài và là một huyền thoại của Hollywood. Nhưng theo tôi thì cô ấy không có giác quan thứ sáu khi chọn một người chồng tốt. Cô ấy không thể có nhận xét sáng suốt, vì cô ấy đã kết hôn đến tám lần!

TALENTED, T-A-L-E-N-T-E-D là có tài, LEGEND, L-E-G-E-N-D là huyền thoại, và INSIGHTFUL, I-N-S-I-G-H-T-F-U-L là tỏ ra sáng suốt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Elizabeth Taylor is a talented actress and a Hollywood legend. But if you ask me, she has no SIXTH SENSE for choosing a good husband. She can’t be insightful—she’s been married eight times!

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SIX OF ONE, HALF A DOZEN OF THE OTHER nghĩa là bên này tám lạng bên kia nửa cân, và hai là SIXTH SENSE nghĩa là giác quan thứ sáu. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG