Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 42: Second Nature, Second Wind


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 42 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới có từ SECOND, S-E-C-O-N-D nghĩa là thứ nhì hay thứ hai. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SECOND NATURE, SECOND NATURE.

TRANG: SECOND NATURE có một từ mới là NATURE, N-A-T-U-R-E nghĩa là bản chất hay bản năng tự nhiên của con người. Vì thế SECOND NATURE là bản năng thứ nhì của con người, tức là điều gì giống như tự nhiên, hoặc theo bản năng, nhưng nhờ học được mà có. Thí dụ sau đây là về một cô gái tên Michelle đánh đàn rất giỏi.

PAULINE: It’s no wonder Michelle plays the piano so beautifully; she started taking lessons when she was three. She’s been playing for so many years, it seems effortless. It’s SECOND NATURE to her.

TRANG: Cô Michelle chơi đàn dương cầm thật hay, là điều không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì cô bắt đầu học đàn khi cô mới lên ba tuổi. Cô đã chơi đàn nhiều năm nay cho nên cô đàn một cách dễ dàng. Đánh đàn đã trở thành bản năng của cô.

WONDER, W-O-N-D-E-R là sự kỳ diệu gây ngạc nhiên lẫn thán phục. NO WONDER là không có gì đáng ngạc nhiên, và EFFORTLESS, E-F-F-O-R-T-L-E-S-S nghĩa là dễ dàng, không cần phải cố gắng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: It’s no wonder Michelle plays the piano so beautifully; she started taking lessons when she was three. She’s been playing for so many years, it seems effortless. It’s SECOND NATURE to her.

TRANG: Anh Tom bị một tai nạn xe ôtô và phải ở trong bịnh viện trong một thời gian khá lâu. Em gái anh cho biết như sau.

PAULINE: After his terrible car accident, Tom spent months in the hospital. He’s been relearning many things which he used to be able to do without thinking. What had once been SECOND NATURE to him, like walking and talking, now requires a lot of effort.

TRANG: Sau một tai nạn xe ôtô khủng khiếp anh Tom đã lưu lại tại bịnh viện trong nhiều tháng. Anh ấy phải học lại nhiều việc mà trước đó anh vẫn làm mà không cần suy nghĩ. Điều mà trước đó là bản năng thứ nhì của anh, như đi bộ và nói chuyện, bây giờ đòi hỏi rất nhiều cố gắng.

TERRIBLE, T-E-R-R-I-B-L-E là kinh hoàng, khủng khiếp, ACCIDENT, A-C-C-I-D-E-N-T là tai nạn, TO REQUIRE, R-E-Q-U-I-R-E là đòi hỏi, và EFFORT, E-F-F-O-R-T là sự cố gắng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After his terrible car accident, Tom spent months in the hospital. He’s been relearning many things which he used to be able to do without thinking. What had once been SECOND NATURE to him, like walking and talking, now requires a lot of effort.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SECOND WIND, SECOND WIND.

TRANG: SECOND WIND có một từ mới là WIND, W-I-N-D nghĩa là gió. SECOND WIND là cảm thấy khỏe lại sau khi mệt mỏi để tiếp tục công việc đang bỏ dở. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

PAULINE: Last night I went out to a new club with some friends. Just when I felt so tired that I was about to leave, I got my SECOND WIND. With renewed energy, I ended up dancing until dawn.

TRANG: Tối hôm qua tôi cùng vài người bạn đi đến một câu lạc bộ mới. Ngay khi tôi cảm thấy mệt mỏi đến độ muốn rời khỏi nơi đó thì tự nhiên tôi khoẻ khoắn trở lại. Với sức lực được hồi phục, cuối cùng tôi ở lại khiêu vũ cho đến sáng.

TIRED, T-I-R-E-D là mệt mỏi, TO RENEW, R-E-N-E-W là hồi phục, tiếp tục lại, và TO END UP, E-N-D và U-P nghĩa là đạt tới hay đi tới một nơi hay một hành động cuối cùng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Last night I went out to a new club with some friends. Just when I felt so tired that I was about to leave, I got my SECOND WIND. With renewed energy, I ended up dancing until dawn.

TRANG: SECOND WIND còn được dùng trong trường hợp một người không tiếp tục công việc đang bỏ dở mà chuyển sang làm một việc khác, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

PAULINE: After my dad stopped working, it’s like he lost his enthusiasm for a while, but then he got his SECOND WIND. Now he’s busy serving as a tutor at my son’s school. He really enjoys it.

TRANG: Sau khi cha tôi nghỉ làm việc dường như ông mất đi sự hăng say trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó ông cảm thấy năng lực được phục hồi. Giờ đây cha tôi bận rộn làm trợ giáo tại trường học của con tôi, và ông rất thích công việc này.

ENTHUSIASM, E-N-T-H-U-S-I-A-S-M là sự hứng thú, hăng say, và TUTOR, T-U-T-O-R là trợ giáo. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After my dad stopped working, it’s like he lost his enthusiasm for a while, but then he got his SECOND WIND. Now he’s busy serving as a tutor at my son’s school. He really enjoys it.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SECOND NATURE nghĩa là một điều giống như bản năng nhưng nhờ học được mà có, và hai là SECOND WIND nghĩa là cảm thấy khỏe lại sau khi mệt mỏi. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG