Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 36: Salt Away, The Salt Of The Earth


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 36 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Chắc quý vị ai cũng thấy rằng trong mỗi nhà bếp, muối là thứ gia vị rất cần thiết cho tất cả các món ăn. Người Mỹ cũng vậy, đối với họ, muối là một trong các gia vị không thể thiếu được, và từ đó họ tạo ra những thành ngữ liên quan tới muối. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ có từ SALT, S-A-L-T tức là muối. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is TO SALT AWAY, TO SALT AWAY.

TRANG: TO SALT AWAY có nghĩa là để dành, tiết kiệm, thường dùng để nói về tiền bạc. Nó xuất xứ từ thời La mã, khi quân lính thời đó được trả lương bằng muối. Tới thế kỷ thứ 19 người ta biết dùng muối để giữ cho thực phẩm được bảo quản lâu dài.

Trong thí dụ sau đây, anh John là người biết để dành tiền để chuẩn bị cho tương lai.

PAULINE: John has been SALTING AWAY part of every paycheck into a special bank account. By saving a little money each month, he plans to have enough to retire on.

TRANG: Anh John từ ít lâu nay vẫn để dành một phần tiền lương của anh vào một trương mục đặc biệt ở ngân hàng. Bằng cách để dành một ít tiền mỗi tháng anh dự định sẽ có đủ tiền để sống khi anh về hưu.

PAYCHECK, P-A-Y-C-H-E-C-K là séc lương, ACCOUNT, A-C-C-O-U-N-T nghĩa là trương mục, hay tài khoản, TO SAVE, S-A-V-E là để dành, tiết kiệm, và TO RETIRE, R-E-T-I-R-E là về hưu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: John has been SALTING AWAY part of every paycheck into a special bank account. By saving a little money each month, he plans to have enough to retire on.

TRANG: Thành ngữ SALT AWAY còn được dùng trong lãnh vực thể thao. Mời quý vị nghe một phóng viên thể thao nói về việc làm thế nào một đội bóng rổ cố gắng dành thắng lợi cuối cùng.

PAULINE: The visiting basketball team scored another goal with only two minutes to go before the end of the game. By getting that one-point lead and holding on to it as the clock ran out, they were able to SALT AWAY their victory.

TRANG: Đội bóng rổ khách đã thắng thêm một điểm khi chỉ còn có hai phút nữa là hết trận đấu. Bằng cách dẫn đầu một điểm và cố giữ điểm này cho đến khi hết giờ, đội bóng này đã giữ vững được chiến thắng của họ.

TO SCORE, S-C-O-R-E là ghi một bàn thắng, LEAD, L-E-A-D là dẫn đầu, TO RUN OUT, R-U-N và O-U-T là chấm dứt, và VICTORY, V-I-C-T-O-R-Y là thắng lợi, chiến thắng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: The visiting basketball team scored another goal with only two minutes to go before the end of the game. By getting that one-point lead and holding on to it as the clock ran out, they were able to SALT AWAY their victory.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is THE SALT OF THE EARTH, THE SALT OF THE EARTH.

TRANG: THE SALT OF THE EARTH có một từ mới là EARTH, E-A-R-T-H là trái đất. Thành ngữ này xuất xứ từ thánh kinh, trong đó chúa Giê-Xu gọi những người bị ngược đãi vì trung thành với Ngài là SALT OF THE EARTH, tức là những người tốt lành và cao thượng trong xã hội.

Trong thí dụ sau đây, một cư dân trong một thị trấn nhỏ nói về ông thị trưởng ở đó như sau:

PAULINE: Everyone in our small town admired the mayor. He was a good, honest, ordinary guy - THE SALT OF THE EARTH. That’s why it came as a shock when they discovered he was investigated by state police for embezzlement.

TRANG: Mọi người trong thị trấn nhỏ của chúng tôi trước đây đều khâm phục ông thị trưởng. Ông ta là một người tốt, trung thực, bình thường. Vì thế mọi người đều ngạc nhiên khi biết rằng ông ta bị cảnh sát tiểu bang điều tra về tội biển thủ.

TO ADMIRE, A-D-M-I-R-E là khâm phục, ngưỡng mộ, TO INVESTIGATE, I-N-V-E-S-T-I-G-A-T-E là điều tra, và EMBEZZLEMENT, E-M-B-E-Z-Z-L-E-M-E-N-T là biển thủ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Everyone in our small town admired the mayor. He was a good, honest, ordinary guy- THE SALT OF THE EARTH. That’s why it came as a shock when they discovered he was investigated by state police for embezzlement.

TRANG: Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nhắc lại kỷ niệm về ông bà nội chị như sau:

PAULINE: I have such fond memories of Grandpa and Grandma. They were hard working, decent people who always showed great kindness to their family and friends. I don’t know if I’ll ever be THE SALT OF THE EARTH that they were, but I’ll try.

TRANG: Tôi có những kỷ niệm thật trìu mến về ông bà tôi. Họ là những người làm việc cần mẫn, tốt lành và tử tế với gia đình và bạn bè. Tôi không biết liệu tôi sẽ có thể giống như họ hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng.

FOND, F-O-N-D là thân ái, trìu mến, DECENT, D-E-C-E-N-T nghĩa là đứng đắn, đàng hoàng, và TO TRY, T-R-Y là cố gắng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I have such fond memories of Grandpa and Grandma. They were hard working, decent people who always showed great kindness to their family and friends. I don’t know if I’ll ever be THE SALT OF THE EARTH that they were, but I’ll try.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SALT AWAY nghĩa là dành dụm, và hai là THE SALT OF THE EARTH nghĩa là người tốt lành, lương thiện. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG