Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 35: Run Amok, Run Interference


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 35 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi xin mời quý vị cùng học hai thành ngữ khá thông dụng tại Mỹ, trong đó có động từ TO RUN, R-U-N, nghĩa là chạy. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is RUN AMOK, RUN AMOK.

TRANG: RUN AMOK có một từ mới là AMOK, A-M-O-K, xuất xứ từ tiếng Malaysia và được dùng trong tiếng Anh từ thế kỷ thứ 17, và có nghĩa là điên loạn. Vì thế RUN AMOK là hành động một cách rối loạn.

Trong thí dụ sau đây, một bà chủ nhà nói về một vấn đề mà bà gặp phải trong vườn nhà bà.

PAULINE: How am I going to have a beautiful green lawn when the weeds are RUNNING AMOK? If I don’t get out there and pull them every week, they’ll be so out-of-control that I will need professional help to get rid of them.

TRANG: Làm sao mà tôi có thể có một sân cỏ xanh tuyệt đẹp được khi mà cỏ dại đang mọc lan tràn? Nếu tôi không ra vườn và nhổ cỏ dại hàng tuần thì nó sẽ mọc bừa bãi đến độ tôi sẽ phải cần đến người chuyên môn để diệt trừ loại cỏ này.

LAWN, L-A-W-N là bãi cỏ, sân cỏ, WEEDS, W-E-E-D-S là cỏ dại, và TO GET RID OF, R-I-D, nghĩa là trừ khử, loại bỏ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: How am I going to have a beautiful green lawn when the weeds are RUNNING AMOK? If I don’t get out there and pull them every week, they’ll be so out -of -control that I will need professional help to get rid of them.

TRANG: Việc nhổ cỏ dại tuy vất vả nhưng có lẽ cũng không khó khăn bằng công việc của một cô giáo trong một lớp mẫu giáo khi cô báo tin cho học trò biết rằng ông già Noel sắp đến thăm các em.

PAULINE: When the kindergarten children learned that Santa Claus was about to make a surprise visit, they RAN AMOK. They became so uncontrollable with excitement, jumping and running around, that their teacher had a hard time calming them down.

TRANG: Khi các học trò trong lớp mẫu giáo nghe tin ông già Noel sắp bất ngờ đến thăm lớp, các em đã rối loạn lên. Chúng vui sướng nhảy lên nhảy xuống, không sao kiểm soát nổi, khiến cho cô giáo khó khăn lắm mới làm cho chúng bình tĩnh trở lại.

KINDERGARTEN, K-I-N-D-E-R-G-A-R-T-E-N là mẫu giáo, SURPRISE, S-U-R-P-R-I-S-E là bất ngờ, EXCITEMENT, E-X-C-I-T-E-M-E-N-T là nỗi vui sướng, và TO CALM, C-A-L-M là làm cho ai bình tĩnh trở lại. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When the kindergarten children learned that Santa Claus was about to make a surprise visit, they RAN AMOK. They became so uncontrollable with excitement, jumping and running around, that their teacher had a hard time calming them down.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is RUN INTERFERENCE, RUN INTERFERENCE.

TRANG: RUN INTERFERENCE có một từ mới là INTERFERENCE. Đó là một danh từ, còn động từ là TO INTERFERE, I-N-T-E-R-F-E-R-E là can thiệp vào hay xen vào nội bộ của người khác. RUN INTERFERENCE có nghĩa là giải quyết những khó khăn cho một người để giúp người đó hoàn thành công việc của họ.

Trong thí dụ sau đây, một quản trị viên tỏ ý khen ngợi cô phụ tá tài giỏi của bà.

PAULINE: I used to get so many calls from sales people, I couldn’t get my work done. But now my administrative assistant deals with them. She’s so good at RUNNING INTERFERENCE that I’m able to be a lot more productive.

TRANG: Trước đây tôi thường bị rất nhiều người bán hàng gọi điện thoại cho tôi nên tôi không làm xong công việc của tôi. Bây giờ thì cô phụ tá hành chánh đảm nhận công việc này. Cô ấy rất giỏi trong việc giao tiếp với họ nên tôi có thể làm việc nhiều hơn.

ASSISTANT, A-S-S-I-S-T-A-N-T là người phụ tá, TO DEAL WITH, D-E-A-L là đối xử, đối phó với ai, và PRODUCTIVE, P-R-O-D-U-C-T-I-V-E là có năng suất cao, làm được nhiều việc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I used to get so many calls from sales people, I couldn’t get my work done. But now my administrative assistant deals with them. She’s so good at RUNNING INTERFERENCE that I’m able to be a lot more productive.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, chị Pauline tỏ ý vui thích về chuyến nghỉ hè vừa qua.

PAULINE: Our tour guide was so helpful when my husband and I went to Vietnam. She booked our hotels and organized many cultural visits. Because she RAN INTERFERENCE, we were able to have a wonderful vacation.

TRANG: Khi nhà tôi và tôi đi Việt Nam cô hướng dẫn du lịch đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Cô ấy đặt phòng khách sạn cho chúng tôi và tổ chức nhiều chuyến đi tìm hiểu văn hóa. Cô ấy giải quyết mọi vấn đề cho chúng tôi nên chúng tôi đã có một chuyến nghỉ hè tuyệt vời.

TOUR GUIDE, T-O-U-R và G-U-I-D-E là người hướng dẫn du lịch, TO BOOK, B-O-O-K nghĩa là đặt trước hay giữ chỗ trước, TO ORGANIZE, O-R-G-A-N-I-Z-E là tổ chức, và WONDERFUL, W-O-N-D-E-R-F-U-L là tuyệt diệu, tuyệt vời. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Our tour guide was so helpful when my husband and I went to Vietnam. She booked our hotels and organized many cultural visits. Because she RAN INTERFERENCE, we were able to have a wonderful vacation.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là RUN AMOK nghĩa là hành động rối loạn, và hai là RUN INTERFERENCE nghĩa là giải quyế́t những khó khăn cho một người nào để người đó rảnh tay làm việc khác. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG