Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 34: Rub The Wrong Way, Rub One's Nose In It


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 34 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mà người Mỹ thường dùng hàng ngày trong đó có động từ TO RUB, R-U-B nghĩa là chà xát, cọ xát, hay xoa. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is RUB SOMEONE THE WRONG WAY, RUB SOMEONE THE WRONG WAY.

TRANG: RUB SOMEONE THE WRONG WAY có một từ mới là WRONG, W-R-O-N-G tức là sai lầm. Nghĩa đen của thành ngữ này là đụng chạm vào một người nào một cách sai lầm, và nghĩa bóng là làm trái ý một người nào khiến người đó khó chịu, hay là chọc tức một người nào.

Chắc quý vị đều có kinh nghiệm khó chịu khi phải đứng gần những người nào nói chuyện liên tục trên điện thoại cầm tay, như chị Pauline bày tỏ trong thí dụ sau đây.

PAULINE: People who talk loudly on their cell phones in public places really RUB ME THE WRONG WAY. They’re so irritating. They should keep their voices down.

TRANG: Những người nói chuyện thật to trên điện thoại cầm tay của họ tại những nơi công cộng làm tôi hết sức khó chịu. Họ khiến cho mọi người bực tức. Họ nên nói nhỏ hơn một chút.

LOUDLY, L-O-U-D-L-Y là to tiếng, ồn ào, TO IRRITATE, I-R-R-I-T-A-T-E là gây khó chịu, và VOICE, V-O-I-C-E là tiếng nói. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: People who talk loudly on their cell phones in public places really RUB ME THE WRONG WAY. They’re so irritating. They should keep their voices down.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, một phụ nữ có vài lời khuyên là chúng ta nên thận trọng khi nói đùa, bởi vì chúng ta không biết phản ứng của người nghe sẽ ra sao.

PAULINE: Be careful about telling jokes because you might RUB SOMEONE THE WRONG WAY. What’s funny to some people, may be annoying, even offensive to others.

TRANG: Bạn nên thận trọng khi nói đùa bởi vì bạn có thể làm cho người khác khó chịu. Điều chắc chắn là buồn cười đối với một số người lại có thể gây khó chịu hay ngay cả gây sỉ nhục đối với người khác.

CAREFUL, C-A-R-E-F-U-L là cẩn thận, thận trọng, JOKE, J-O-K-E là truyện đùa, trò cười, FUNNY, F-U-N-N-Y là buồn cười, và OFFENSIVE, O-F-F-E-N-S-I-V-E là gây sỉ nhục. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Be careful about telling jokes because you might RUB SOMEONE THE WRONG WAY. What’s funny to some people, may be annoying, even offensive to others.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is RUB ONE’S NOSE IN IT, RUB ONE’S NOSE IN IT.

TRANG: RUB ONE’S NOSE IN IT có một từ mới là NOSE, N-O-S-E là cái mũi. Thành ngữ này có nghĩa là nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của một người nào đó, nhất là khi lỗi lầm đó khiến họ xấu hổ.

Thí dụ sau đây nói về một anh chàng chơi gôn tên Chip. Các bạn của anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại điều mà anh ấy muốn quên đi.

PAULINE: Chip’s friends never let him forget the time they went golfing and Chip missed an easy shot. They RUB HIS NOSE IN IT every chance they get, telling that embarrassing story over and over again.

TRANG: Các bạn anh Chip không bao giờ để cho anh quên đi lần họ đi chơi gôn và anh Chip có một quả bóng ở gần lỗ nhưng anh lại đánh hụt ra ngoài. Cứ có cơ hội nào là họ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm đáng ngượng đó.

TO GOLF, G-O-L-F là đánh gôn, SHOT, S-H-O-T là một cú đánh, CHANCE, C-H-A-N-C-E là cơ hội, và TO EMBARRASS, E-M-B-A-R-R-A-S-S là gây ngượng ngùng, xấu hổ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Chip’s friends never let him forget the time they went golfing and Chip missed an easy shot. They RUB HIS NOSE IN IT every chance they get, telling that embarrassing story over and over again.

TRANG: Trong thí dụ sau đây, chắc quý vị cũng có thể thông cảm với một bà vợ khi bà bực mình vì chồng bà cứ nhắc đi nhắc lại vụ đụng xe mà bà gây ra.

PAULINE: Every time I drive, my husband likes to remind me of the accident I got into. I feel so bad about wrecking his car. So why does he have to RUB MY NOSE IN IT?

TRANG: Phụ nữ này nói: Mỗi khi tôi lái xe nhà tôi cứ thích nhắc tôi về vụ đụng xe mà tôi đã gây ra. Tôi cảm thấy hết sức buồn phiền về việc làm hỏng xe của nhà tôi. Thế nhưng tại sao nhà tôi cứ nhắc lại chuyện đáng buồn đó?

TO DRIVE, D-R-I-V-E là lái xe, TO REMIND, R-E-M-I-N-D là nhắc nhở, ACCIDENT, A-C-C-I-D-E-N-T là tai nạn, và TO WRECK, W-R-E-C-K là làm hỏng, phá hủy. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Every time I drive, my husband likes to remind me of the accident I got into. I feel so bad about wrecking his car. So why does he have to RUB MY NOSE IN IT?

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là RUB SOMEONE THE WRONG WAY nghĩa là làm điều gì sai khiến người ta tức giận, và hai là RUB ONE’S NOSE IN IT nghĩa là nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của một người nào khiến họ buồn phiền. Huyền Trang xin kính chào quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG