Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 133: Come to one’s senses, Paint oneself into a corner


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ số 133 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do MINH PHƯỢNG và Jane Clark phụ trách.

MINH PHƯỢNG: MINH PHƯỢNG và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ SENSES nghĩa là trí khôn, lẽ phải, và một có từ CORNER là cái góc. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất.

JANE: The first idiom is COME TO ONE'S SENSES, COME TO ONE'S SENSES.

MINH PHƯỢNG: COME TO ONE'S SENSES có nghĩa là trở lại lối suy nghĩ hay hành động một cách hợp lý, minh mẫn.

Cô Judy nói về kinh nghiệm của cô như sau:

JANE: It isn't easy having a relative staying with you. I know because my aunt has been living with me since she became sick. Yesterday I got so frustrated with her constant complaining I was ready to raise my with her. Fortunately , I CAME TO MY SENSES and realized what I was about to do wasn't reasonable. I then treated her nicely.

MINH PHƯỢNG: Có một người bà con sống với mình quả là khó khăn .Tôi biết bởi vì dì tôi sống với tôi từ khi dì bị bịnh. Hôm qua tôi khó chịu vì dì cứ than phiền liên tục khiến tôi sẵn sàng to tiếng. May thay, tôi đã suy nghĩ hợp lý trở lại và thấy điều tôi sắp làm là vô lý. Vì thế tôi đối đãi tử tế với dì.

RELATIVE là bà con, họ hàng, FRUSTRATED là bực mình, khó chịu, và REASONABLE là hợp lý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: It isn't easy having a relative staying with you. I know because my aunt has been living with me since she became sick. Yesterday I got so frustrated with her constant complaining I was ready to raise my with her. Fortunately, I CAME TO MY SENSES and realized what I was about to do wasn't reasonable. I then treated her nicely.

MINH PHƯỢNG: Bà mẹ của cô Mary trong thí dụ sau đây cũng mong muốn cô suy nghĩ một cách hợp lý. Bà nói:

JANE: Mary hasn't had much success as a dancer in New York City. Despite her talent, there's too much competition and not enough opportunity. I think she needs to be more realistic about what she's doing with her life. If you ask me, she should COME TO HER SENSES.

MINH PHƯỢNG: Mary không thành công lắm khi làm diễn viên múa tại thành phố New York. Tuy con tôi có tài nhưng có quá nhiều cạnh tranh và không đủ cơ hội. Tôi cho rằng con tôi cần thực tế hơn về nghề nghiệp của mình. Theo tôi thì Mary cần phải suy nghĩ hợp lý và khôn ngoan hơn.

TALENT là tài năng, OPPORTUNITY là cơ hội, và REALISTIC là thực tế. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: Mary hasn't had much success as a dancer in New York City. Despite her talent, there's too much competition and not enough opportunity. I think she needs to be more realistic about what she's doing with her life. If you ask me, she should COME TO HER SENSES.

MUSIC BRIDGE

MINH PHƯỢNG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

JANE: The second idiom is PAINT ONESELF INTO A CORNER, PAINT ONESELF INTO A CORNER.

MINH PHƯỢNG: PAINT ONESELF INTO A CORNER có nghĩa là tự đặt mình vào một hoàn cảnh khó xử, khó thoát ra được.

Anh Tony tự đặt mình vào một tình thế khó khăn. Em gái anh giải thích như sau:

JANE: When Roger asked his best buddy Tony to go into business with him, it sounded like a winning idea. But now that Tony's found out that Roger is incompetent, he feels there's little he can do without jeopardizing his long-term friendship. He's certainly PAINTED HIMSELF INTO A CORNER.

MINH PHƯỢNG: Khi anh Roger rủ bạn thân nhất của anh là Tony cùng buôn bán chung với anh, anh Tony nghĩ rằng đó là một ý kiến khá hay. Nhưng bây giờ anh Tony khám phá ra rằng Roger là người bất tài, anh cảm thấy anh không thể làm gì được nếu không muốn làm sứt mẻ tình bạn lâu năm giữa hai người. AnhTony quả thật đã tự đặt mình vào thế kẹt.

INCOMPETENT là bất tài, bất lực, và TO JEOPARDIZE là gây nguy hại, làm hỏng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: When Roger asked his best buddy Tony to go into business with him, it sounded like a winning idea. But now that Tony's found out that Roger is incompetent, he feels there's little he can do without jeopardizing his long-term friendship. He's certainly PAINTED HIMSELF INTO A CORNER.

MINH PHƯỢNG: Các ứng cử viên vào những chức vụ công cử tại Hoa kỳ thường gặp phải nhiều vấn đề nan giải. Một nhà phân tích chính trị giải thích như sau:

JANE: Several candidates up for re-election are vowing never to raise taxes or cut services. So what do they think they're going to do as the economy gets worse? They're PAINTING THEMSELVES INTO A CORNER because they'll have no other choice but to go back on their campaign promises.

MINH PHƯỢNG: Nhiều ứng cử viên ra tái tranh cử thề rằng họ sẽ không bao giờ tăng thuế hay cắt giảm dịch vụ .Vì thế khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái thì họ sẽ làm gì? Họ tự đặt mình vào một hoàn cảnh rất khó xử vì họ không có lựa chọn nào khác hơn là đi ngược lại những lời cam kết của họ trong khi vận động tranh cử.

TO VOW là thề thốt, CHOICE là sự lựa chọn, và PROMISE là cam kết. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: Several candidates up for re-election are vowing never to raise taxes or cut services. So what do they think they're going to do as the economy gets worse? They're PAINTING THEMSELVES INTO A CORNER because they'll have no other choice but to go back on their campaign promises.

MINH PHƯỢNG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là COME TO ONE'S SENSES nghĩa là suy nghĩ một cách hợp lý, khôn ngoan, và hai là PAINT ONESELF INTO A CORNER nghĩa là tự đặt mình vào thế kẹt.

MINH PHƯỢNG và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG