Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 132: Put one’s finger on, Caught in the crossfire


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 132 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Minh Phượng và Jane Clark phụ trách.

MINH PHƯỢNG: MINH PHƯỢNG và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, một có từ FINGER nghĩa là ngón tay, và một có từ CROSSFIRE nghĩa là nơi hai lằn đạn gặp nhau. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất.

JANE: The first idiom is PUT ONE'S FINGER ON, PUT ONE'S FINGER ON.
MINH PHƯỢNG: PUT ONE'S FINGER ON có nghĩa là tìm hiểu để biết chắc chắn. Cô Paula mới đây nhìn thấy một người trông rất quen. Cô đang suy nghĩ xem người đó là ai.

JANE: There was something familiar about the man whom Paula walked by on her way to work. But she couldn't quite PUT HER FINGER ON how she knew him. Then it came to her; she had gone to grade school with him. What a coincidence that she ran into him after all these years!

MINH PHƯỢNG: Người đàn ông mà cô Paula nhìn thấy trên đường cô đi làm việc trông quen quen. Nhưng cô không thể đoán ra là đã quen ông ấy trong trường hợp nào. Rồi cô nghĩ ra điều đó: cô đã học chung trường tiểu học với ông ấy. Thật là một điều ngẫu nhiên mà cô bất ngờ gặp lại ông ấy sau bao nhiêu năm nay!

FAMILIAR là quen thuộc, GRADE SCHOOL là trường tiểu học, và COINCIDENCE là ngẫu nhiên. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: There was something familiar about the man whom Paula walked by on her way to work. But she couldn't quite PUT HER FINGER ON how she knew him. Then it came to her; she had gone to grade school with him. What a coincidence that she ran into him after all these years!

MINH PHƯỢNG: Trong thí dụ sau đây, các thành viên trong một hội đã cảm thấy bớt lo âu sau khi khám phá ra một sự thật:

JANE: Month after month, our club's bank account was growing smaller despite a number of sizable deposits. Money was disappearing, but how? After an intensive investigation, the police were able to PUT A FINGER ON IT: Our president had been stealing funds!

MINH PHƯỢNG: Từ tháng này sang tháng khác, tài khoản trong ngân hàng của hội chúng tôi ngày một nhỏ dần mặc dầu số tiền gửi vào ngân hàng khá nhiều. Tiền cứ mất dần đi, nhưng tại sao? Sau một cuộc điều tra gắt gao, cảnh sát đã tìm ra sự thật: Đó là ông chủ tịch hội đã nhiều lần ăn cắp tiền!

BANK ACCOUNT là tài khoản, SIZEABLE là đáng kể, khá lớn, DEPOSIT là tiền gửi vào ngân hàng, và INTENSE là mạnh mẽ, gắt gao. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: Month after month, our club's bank account was growing smaller despite a number of sizable deposits. Money was disappearing, but how? After an intensive investigation, the police were able to PUT A FINGER ON IT: Our president had been stealing funds!

MUSIC BRIDGE

MINH PHƯỢNG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

JANE: The second idiom is CAUGHT IN THE CROSSFIRE, CAUGHT IN THE CROSSFIRE.

MINH PHƯỢNG: CAUGHT IN THE CROSSFIRE có một từ mới là CAUGHT, thì quá khứ của động từ TO CATCH, là mắc phải , vướng phải. Thành ngữ này có nghĩa là bị mắc kẹt giữa hai lằn đạn, hay là bị dằng co vì lý luận của hai phe đối nghịch nhau.

Một nhân viên trong đội bóng bầu dục ở một trường trung học Mỹ nói về tình hình lộn xộn trong đội bóng như sau:

JANE: A lot of the team is ready to quit football this season. Our co-captains are constantly disagreeing so that we don't know which of them we're supposed to listen to. One thing is sure: we've had enough of being CAUGHT IN THE CROSSFIRE.

MINH PHƯỢNG: Nhiều người trong đội bóng bầu dục sẵn sàng nghỉ chơi trong mùa này. Hai đồng đội trưởng của chúng tôi liên tục bất đồng ý kiến với nhau nên chúng tôi không biết nghe bên nào. Có điều chắc chắn là chúng tôi đã chán bị đặt vào thế kẹt giữa hai người.

TO QUIT là ngưng, nghỉ, bỏ, và TO DISAGREE là bất đồng ý kiến. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

JANE: A lot of the team is ready to quit football this season. Our co-captains are constantly disagreeing so that we don't know which of them we're supposed to listen to. One thing is sure: we've had enough of being CAUGHT IN THE CROSSFIRE.

MINH PHƯỢNG: Một lãnh vực mà nhiều người thường tránh thảo luận là chính trị. Cô Mary kể lại kinh nghiệm của cô như sau:

JANE: I should have never started talking about the election at the party. Before long, it became a huge fight between political conservatives and liberals. Those of us who are moderates found ourselves CAUGHT IN THE CROSSFIRE. It was awful!

MINH PHƯỢNG: Đáng lý ra tôi đã không bao giờ nên nói về cuộc bầu cử tại buổi tiệc. Chỉ ít lâu sau đó, đề tài này đã trở thành một cuộc tranh cãi dữ dội giữa những người bảo thủ và người cấp tiến. Những người trong nhóm chúng tôi chủ trương ôn hòa cảm thấy bị đặt vào thế khó xử giữa hai phe. Thật là khủng khiếp!

ELECTION là cuộc bầu cử, CONSERVATIVE là bảo thủ, LIBERAL là cấp tiến, và MODERATE là ôn hòa. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: I should have never started talking about the election at the party. Before long, it became a huge fight between political conservatives and liberals. Those of us who are moderates found ourselves CAUGHT IN THE CROSSFIRE. It was awful!

MINH PHƯỢNG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là PUT ONE'S FINGER ON nghĩa là tìm hiểu để biết chắc, và hai là CAUGHT IN THE CROSSFIRE nghĩa là bị đặt vào thế khó xử giữa hai phe kình chống nhau.

MINH PHƯỢNG và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


XS
SM
MD
LG