Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 130: Blow hot and Cold, Come out in the wash


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 132 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Minh Phượng và Jane Clark phụ trách.

MINH PHUONG: Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ, một có từ COLD nghĩa là lạnh, và một có động từ TO COME OUT là giải quyết một vấn đề. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất.

JANE: The first idiom is BLOW HOT AND COLD, BLOW HOT AND COLD.

MINH PHUONG: BLOW HOT AND COLD có nghĩa là khi nóng khi lạnh, tức là thay đổi ý kiến về một đề tài, dự án, hay một người.

Một cô than phiền về việc bạn trai của cô thay đổi ý kiến luôn luôn:

JANE: While a lot of my friends are getting married, I don't know if I will be. You see, one minute my boyfriend talks about wedding plans, then the next he says it's better if we keep dating. The way he BLOWS HOT AND COLD really has me confused.

MINH PHUONG: Trong khi nhiều người bạn tôi lập gia đình, tôi không biết là tôi sẽ lấy chồng hay không. Bởi vì khi thì bạn trai tôi bàn về chương trình đám cưới, khi thì anh ấy lại nói là chúng tôi nên tiếp tục làm bạn với nhau thì tốt hơn. Cách anh ấy thay đổi ý kiến luôn luôn làm tôi hoang mang.

CONFUSED là hoang mang, rối trí . Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: While a lot of my friends are getting married, I don't know if I will be. You see, one minute my boyfriend talks about wedding plans, then the next he says it's better if we keep dating. The way he BLOWS HOT AND COLD really has me confused.

MINH PHUONG: Trường hợp của cô này này không đáng lo ngại như trường hợp của các nhân viên trong một công ty đang gặp khó khăn. Họ lo lắng về tương lai của họ . Một người cho biết lý do:

JANE: First, we got an e-mail about possible layoffs in our department. Then came the announcement that the company was doing fine and jobs were safe. Now there's word that the boss is reconsidering letting some of us go. He's BLOWN HOT AND COLD for too long. A final decision has got to be made!

MINH PHUONG: Lúc đầu, chúng tôi nhận được một điện thư báo tin là có thể có vụ sa thải người trong sở chúng tôi. Sau đó , lại có lời loan báo là công ty đang làm ăn yên ổn, và không ai bị mất việc. Bây giờ, lại có tin ông xếp đang tính đến chuyện cho vài người nghỉ việc. Ông ta thay đổi ý kiến quá nhiều lần rồi. Ông ấy cần đưa ra một quyết định cuối cùng.

LAYOFF là sa thải, và RECONSIDER là suy tính lại. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này:

JANE: First, we got an e-mail about possible layoffs in our department . Then came the announcement that the company was doing fine and jobs were safe . Now there's word that the boss is reconsidering letting some of us go. He's BLOWN HOT AND COLD for too long. A final decision has got to be made !

MUSIC BRIDGE

MINH PHUONG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

JANE: The second idiom is COME OUT IN THE WASH, COME OUT IN THE WASH.

MINH PHUONG: COME OUT IN THE WASH có một từ mới là WASH , nghĩa là giặt rũ. Thành ngữ này dùng để chỉ một vấn đề được giải quyết xong sau một cuộc nghiên cứu hay điều tra.

Một nhóm bạn đang bàn về một dự định đi chơi xa. Cô Linda trong nhóm tỏ vẻ lạc quan về dự định này:

JANE: My buddies and I are organizing a biking trip across the country. We haven't mapped out the entire route or arranged for our food or lodging. But I think there's plenty of time to work out the details. It'll all COME OUT IN THE WASH by the time we leave.

MINH PHUONG: Tôi và các bạn thân đang tổ chức một chuyến đi xe đạp xuyên quốc gia. Chúng tôi chưa vẽ ra con đường đi, mà cũng chưa chuẩn bị thức ăn hay chỗ ở. Nhưng tôi nghĩ rằng còn nhiều thì giờ để hoạch định các chi tiết. Mọi việc sẽ được giải quyết xong vào lúc chúng tôi lên đường.

BUDDY là bạn thân, TO MAP OUT là vẽ ra, vạch ra, và LODGING là chỗ ở. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: My buddies and I are organizing a biking trip across the country. We haven't mapped out the entire route or arranged for our food or lodging. But I think there's plenty of time to work out the details. It'll all COME OUT IN THE WASH by the time we leave.

MINH PHUONG: Một vấn đề cần được giải quyết không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó có thể là một bí mật hay một vụ tai tiếng.

Trong thí dụ sau đây , các cử tri tỏ ra nghi ngờ viên chức được họ bầu lên. Phóng viên chính trị giải thích như sau:

JANE: The governor claims that he resigned because of a health crisis. So far he's refused to answer reporters' questions. Perhaps he's afraid of what might COME OUT IN THE WASH. Maybe they'll find out that he's trying to cover up what could become a political scandal!

MINH PHUONG: Ông thống đốc tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Cho đến nay ông vẫn từ chối, không chịu trả lời các câu hỏi của nhà báo. Có lẽ ông sợ điều gì có thể bị tiết lộ sau cuộc điều tra. Có lẽ họ sẽ khám phá ra rằng ông đang tìm cách che dấu một vụ tai tiếng chính trị.

TO RESIGN là từ chức, TO REFUSE là từ chối, và TO COVER UP là che dấu, che đậy. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: The governor claims that he resigned because of a health crisis. So far he's refused to answer reporters' questions. Perhaps he's afraid of what might COME OUT IN THE WASH. Maybe they'll find out that he's trying to cover up what could become a political scandal !

MINH PHUONG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là BLOW HOT AND COLD nghĩaa là thay đổi ý kiến luôn luôn, và hai là COME OUT IN THE WASH nghĩa là một việc tốt hay xấu được giải quyết sau khi nghiên cứu hay điều tra. Huyền MINH PHUONG và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG