Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 122: A Blank Check, Make no bones about


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 122 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, một có từ BLANK nghĩa là để trống, để trắng, và một có từ BONE nghĩa là cái xương. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is A BLANK CHECK, A BLANK CHECK.

TRANG: A BLANK CHECK có một từ mới là CHECK nghĩa là tờ séc. A BLANK CHECK là một tờ séc có chữ ký với số tiền phải trả được để trống, để cho người được trả tiền điền vào. Vì thế, A BLANK CHECK có nghĩa là cho một người toàn quyền hành động, làm bất cứ điều gì họ muốn, hay cho là đúng.

Trong một xưởng máy, một công nhân bày tỏ ý kiến về một quản lý sắp vào làm việc như sau:

PAULINE: While the new plant manager has extensive experience improving productivity, many of the workers aren’t ready to hand him A BLANK CHECK. Frankly, they’re uneasy about letting him make whatever changes he wants. They’d prefer to be more involved in important decision-making.

TRANG: Tuy viên quản lý mới có nhiều kinh nghiệm gia tăng năng suất, nhưng nhiều công nhân không sẵn sàng để ông ấy toàn quyền quyết định mọi việc. Thành thật mà nói, họ rất e ngại về việc để cho ông ấy thay đổi theo ý muốn của ông ấy. Họ thích được tham gia vào việc đưa ra những quyết định quan trọng.

PLANT là nhà máy, EXTENSIVE là rộng rãi, bao quát, và UNEASY là băn khoăn, không thoải mái. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: While the new plant manager has extensive experience improving productivity, many of the workers aren’t ready to hand him A BLANK CHECK. Frankly, they’re uneasy about letting him make whatever changes he wants. They’d prefer to be more involved in important decision-making.

TRANG: Trường hợp của cô Judy thì lại khác. Cô hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của bạn cô:

PAULINE: My best friend Sara has such a great sense of style. So when she offered to redecorate my living room for me, I knew I could trust her judgement about colors, fabrics and furnishings. I had no reservations about giving her A BLANK CHECK.

TRANG: Cô bạn thân nhất của tôi, cô Sara là người có khiếu đặc biệt về thời trang. Vì thế, khi cô đề nghị trang trí lại phòng khách của tôi, tôi biết là tôi có thể tin vào suy xét của cô về màu sắc, hàng vải, và đồ trang trí. Tôi không ngần ngại để cô có toàn quyền quyết định.

STYLE là thời trang, TO JUDGE là phán đoán, suy xét, FABRICS là hàng vải, tơ lụa, FURNISHINGS là đồ trang trí trong nhà , và RESERVATION là hạn chế. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

: PAULINE: My best friend Sara has such a great sense of style. So when she offered to redecorate my living room for me, I knew I could trust her judgement about colors, fabrics and furnishings. I had no reservations about giving her A BLANK CHECK.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is MAKE NO BONES ABOUT... , MAKE NO BONES ABOUT...

TRANG: MAKE NO BONES ABOUT SOMETHING có nghĩa là thành thật nó́i rõ điều mình suy nghĩ, không do dự, không ngập ngừng , tuy rằng mình có thể làm người khác vui vẻ hay buồn phiền. Thành ngữ này được dùng từ giữa thế kỷ thứ 15, và một số nhà ngôn ngữ học cho rằng nó xuất xứ từ việc nấu một loại xúp không có xương để cho mọi người có thể ăn một cách dễ dàng.

Một bịnh nhân nói về buổi khám sức khỏe của cô mới đây ở văn phòng bác sĩ như sau:

PAULINE: After a complete exam, the doctor gave me his candid advice. He MADE NO BONES about the fact that I was working myself to exhaustion. Unless I started taking better care of myself, he said I was going to have even more serious health problems.

TRANG: Sau khi khám bịnh đầy đủ, ông bác sĩ đưa ra một lời khuyên thành thật. Ông ấy nói thẳng rằng tôi đang làm việc quá độ đến kiệt sức, và rằng nếu tôi không bắt đầu tự chăm sóc đầy đủ hơn thì tôi sẽ bị những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

CANDID là ngay thẳng, bộc trực, EXHAUSTION là kiệt quệ, kiệt sức, và SERIOUS là nghiêm trọng. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After a complete exam, the doctor gave me his candid advice. He MADE NO BONES about the fact that I was working myself to exhaustion. Unless I started taking better care of myself, he said I was going to have even more serious health problems.

TRANG: Ngoài công việc làm, đôi khi gia đình cũng khiến cho người ta cảm thấy bị áp lực. Một sinh viên nói về ước mộng của cha cô như sau:

PAULINE: Ever since I was a girl, my dad has MADE NO BONES ABOUT wanting me to be a doctor. But now it’s time that I was as honest and open with him because I don’t have any interest in medicine. I want to study international law.

TRANG: Kể từ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đã nói thẳng ước vọng của ông là muốn tôi làm bác sĩ. Nhưng bây giờ là lúc tôi cũng phải thành thật và cởi mở với cha tôi vì tôi không thích y khoa chút nào. Tôi muốn học luật quốc tế.

Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Ever since I was a girl, my dad has MADE NO BONES ABOUT wanting me to be a doctor. But now it’s time that I was as honest and open with him because I don’t have any interest in medicine. I want to study international law.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là A BLANK CHECK nghĩa là cho một người nào toàn quyền hành động, và hai là MAKE NO BONES ABOUT SOMETHING nghĩa là nói thẳng, không do dự. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG