Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 119: More bang for the buck, Bank on


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó một, có từ BANG nghĩa là tiếng nổ lớn, và một, có từ BANK ON nghĩa là trông mong hay đặt hy vọng vào. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is MORE BANG FOR THE BUCK, MORE BANG FOR THE BUCK.

TRANG: MORE BANG FOR THE BUCK có một từ mới là BUCK, tiếng lóng để chỉ đồng đô la. MORE BANG FOR THE BUCK có nghĩa là một sự đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Thành ngữ này xuất xứ từ kinh phí quốc phòng của chính phủ Mỹ vào cuối thập niên 1960. Các chuyên gia quân sự cho rằng mua một loại vũ khí nào đó thì có lợi hơn là dùng tiền vào những chương trình phòng thủ khác.

Cô Jane là người khá khôn ngoan khi mua những vật dụng dùng trong nhà. Cô nói:

PAULINE: The laundry detergent I bought costs the same as other brands, but it’s much better at getting my clothes clean. With every wash I’m getting MORE BANG FOR MY BUCK. Next time, I’ll have to buy the larger size.

TRANG: Loại xà phòng giặt quần áo mà tôi mua có cùng giá với các nhãn hiệu khác, nhưng nó làm cho quần áo tôi được sạch hơn. Mỗi lần giặt như vậy, tôi được lợi hơn. Kỳ tới tôi sẽ mua một hộp lớn hơn.

LAUNDRY là quần áo để giặt, DETERGENT là xà phòng giặt, thuốc tẩy, và BRAND là nhãn hiệu. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The laundry detergent I bought costs the same as other brands, but it’s much better at getting my clothes clean. With every wash I’m getting MORE BANG FOR MY BUCK. Next time, I’ll have to buy the larger size.

TRANG: Trong thí dụ sau đây, một bà mẹ nói về một quyết định khôn khéo của con gái bà như sau:

PAULINE: After years of living in an apartment, my daughter recently bought a house. While her mortgage payment is higher than what her rent was, owning a house represents a better investment over time. She knows it’s a lot MORE BANG FOR HER BUCK.

TRANG: Sau nhiều năm sống trong một căn phòng thuê, mới đây con gái tôi đã mua một ngôi nhà. Tuy tiền vay thế chấp hàng tháng cao hơn tiền thuê căn phòng trước kia, nhưng về lâu về dài, việc sở hữu một ngôi nhà là một sự đầu tư có lợi hơn. Con gái tôi biết rằng cô ấy sẽ được lợi nhiều hơn bằng cách mua nhà.

MORTGAGE là tiền vay của ngân hàng để mua nhà, RENT là tiền thuê nhà hay thuê phòng, và TO OWN là sở hữu, làm chủ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: After years of living in an apartment, my daughter recently bought a house. While her mortgage payment is higher than what her rent was, owning a house represents a better investment over time. She knows it’s a lot MORE BANG FOR HER BUCK.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is TO BANK ON, TO BANK ON.

TRANG: TO BANK ON có nghĩa là trông mong, hay đặt hy vọng vào một người hay một cái gì. Ta hãy nghe cô Julia bày tỏ lòng quý mến đối với chị cô như sau:

PAULINE: When I was younger, I was badly injured and had to have many operations. I’m so thankful for having my sister in my life. Whenever I needed help, I knew that she would take care of me. I could always BANK ON HER.

TRANG: Hồi tôi còn bé, tôi bị thương nặng và phải bị mổ nhiều lần. Tôi rất biết ơn là có chị trong đời sống của tôi. Bất cứ khi nào tôi cần được giúp đỡ, tôi biết chắc là chị tôi sẽ chăm sóc tôi. Tôi luôn luôn có thể trông mong vào chị ấy.

INJURED là bị thương, OPERATION là mổ xẻ, và TO TAKE CARE OF là chăm sóc, trông nom. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: When I was younger, I was badly injured and had to have many operations. I’m so thankful for having my sister in my life. Whenever I needed help, I knew that she would take care of me. I could always BANK ON HER.

TRANG: Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thường nhận được lời khuyên của các cố vấn nhiều kinh nghiệm như sau:

PAULINE: Although a degree from a famous university might help you get a good job, don’t BANK ON IT. Today’s employers are looking for candidates who can demonstrate leadership, creativity, flexibility and interpersonal skills. Those are skills you can depend on to get you hired.

TRANG: Tuy một bằng cấp của một trường đại học danh tiếng có thể giúp bạn kiếm được một việc làm tốt, nhưng đừng đặt hy vọng vào điều đó. Ngày nay, các chủ nhân thường tìm những ứng viên nào có thể biểu dương tài lãnh đạo, óc sáng tạo, tính linh hoạt và tài giao tiếp với người khác Đó là những tài năng mà bạn có thể dựa vào để được thu dụng.

DEGREE là bằng cấp, LEADERSHIP là tài lãnh đạo, CREATIVITY là óc sáng tạo, INTERPERSONAL là quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Although a degree from a famous university might help you get a good job, don’t BANK ON IT. Today’s employers are looking for candidates who can demonstrate leadership, creativity, flexibility and interpersonal skills. Those are skills you can depend on to get you hired.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là MORE BANG FOR THE BUCK nghĩa là một sự đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận hơn, và hai là TO BANK ON nghĩa là đặt hy vọng, hay tin tưởng vào một người hay một điều gì. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG