Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 118: Go over like a lead Balloon, The ball is in someone’s court


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 118 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, một có từ BALLOON, nghĩa là quả bong bóng, và một có từ BALL nghĩa là quả banh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is GO OVER LIKE A LEAD BALLOON, GO OVER LIKE A LEAD BALLOON.

TRANG: GO OVER LIKE A LEAD BALLOON có một từ mới là LEAD, nghĩa là chất chì. GO OVER LIKE A LEAD BALLOON, nghĩa đen là được đón nhận như một quả bóng bằng chì. Vì thế, thành ngữ này được dùng để chỉ một đề nghị, một lời nói đùa, hay một ý kiến không được người khác chấp nhận.

Ta hãy nghe cô Mary giải thích phản ứng của chồng cô khi các bạn họ đề nghị đi chơi xa.

PAULINE: Our friends didn’t know that my husband is not a nature lover until they invited us to go camping for the weekend .They realized their idea WENT OVER LIKE A LEAD BALLOON after he told them he had no intention of sleeping on the ground in a tent. Finally, we decided we’d go to a fancy resort instead.

TRANG: Các bạn chúng tôi không biết rằng nhà tôi không phải là một người ưa thích thiên nhiên cho tới khi họ mời chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần. Họ thấy rằng ý kiến của họ không được nhà tôi chấp nhận sau khi anh ấy nói với họ rằng anh không hề có ý định ngủ trong một cái lều trên mặt đất. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến một nơi nghỉ dưỡng sang trọng.

NATURE là thiên nhiên, GROUND là mặt đất, và RESORT là nơi nghỉ dưỡng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Our friends didn’t know that my husband is not a nature lover until they invited us to go camping for the weekend .They realized their idea WENT OVER LIKE A LEAD BALLOON after he told them he had no intention of sleeping on the ground in a tent. Finally, we decided we’d go to a fancy resort instead.

TRANG: Trong khi giao tiếp với người khác, chúng ta nên thận trọng bởi vì đôi khi lời nói của chúng ta có thể gây hiểu lầm.

PAULINE: In today’s climate, many Americans exercise caution when it comes to telling jokes because what one person might think is funny could be insulting to another. When no one is laughing or there is dead silence, you know a joke has GONE OVER LIKE A LEAD BALLOON.

TRANG: Trong thời đại này, nhiều người Mỹ tỏ ra thận trọng khi họ nói đùa bởi vì những gì mà một người cho là buồn cười lại có thể là điều gây sỉ nhục đối với một người khác .Khi không có ai cười cả hay chỉ thấy mọi người im phăng phắc thì bạn biết rằng một lời nói đùa đã bị bác bỏ.

CLIMATE là môi trường, thời đại, CAUTION là thận trọng, và DEAD SILENCE là hoàn toàn im lặng .Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: In today’s climate, many Americans exercise caution when it comes to telling jokes because what one person might think is funny could be insulting to another .When no one is laughing or there is dead silence, you know a joke has GONE OVER LIKE A LEAD BALLOON.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is THE BALL IS IN SOMEONE’S COURT, THE BALL IS IN SOMEONE’S COURT.

TRANG: THE BALL IS IN SOMEONE’S COURT có một từ mới là COURT nghĩa là sân banh, thường là sân quần vợt. THE BALL IS IN SOMEONE’S COURT có nghĩa là đến lượt một người nào đó phải hành động, hay lên tiếng. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

PAULINE: My teacher gave me plenty of advice on how I could improve my grade before the end of the semester. Now THE BALL IS IN MY COURT. I have to decide whether I’m going to make the effort to get more serious about studying.

TRANG: Thầy giáo tôi cho tôi nhiều lời khuyên về việc làm thế nào để điểm của tôi tăng lên trước cuối học kỳ sáu tháng này. Bây giờ là lúc đến lượt tôi phải hành động. Tôi phải quyết định xem liệu tôi có sẽ cố gắng nghiêm chỉnh hơn trong việc học hành hay không.

TO IMPROVE là cải thiện, GRADE là điểm, và SERIOUS là nghiêm chỉnh .Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My teacher gave me plenty of advice on how I could improve my grade before the end of the semester. Now THE BALL IS IN MY COURT. I have to decide whether I’m going to make the effort to get more serious about studying.

TRANG: Một cô bạn gái đang băn khoăn lo lắng về điều cô nói với bạn trai cô hôm trước. Cô cho biết lý do:

PAULINE: I know I was wrong. I shouldn’t have told my boyfriend that he was very selfish. But after leaving him messages and sending him E-mails to apologize, there’s nothing else I can do. At this point, THE BALL IS IN HIS COURT. He has to take the first step and let me know if he forgives me.

TRANG: Tôi biết là tôi sai. Đáng lý ra tôi đã không nên nói với bạn trai tôi là anh ấy rất ích kỷ. Nhưng sau khi để lại lời nhắn và gửi điện thư cho anh để xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn nữa. Lúc này là lúc anh ấy phải hành động. Anh ấy phải đi bước đầu và cho tôi biết là anh ấy có tha thứ cho tôi không.

SELFISH là ích kỷ, TO APOLOGIZE là xin lỗi, và TO FORGIVE là tha thứ .Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: I know I was wrong. I shouldn’t have told my boyfriend that he was very selfish. But after leaving him messages and sending him E-mails to apologize, there’s nothing else I can do. At this point, THE BALL IS IN HIS COURT. He has to take the first step and let me know if he forgives me.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là GO OVER LIKE A LEAD BALLOON nghĩa là một ý kiến không được người khác chấp nhận, và hai là THE BALL IS IN SOMEONE’S COURT nghĩa là đến lượt một người nào đó phải lên tiếng hay hành động. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG