Đường dẫn truy cập

Worlds and Idioms 115: Do someone a world of good, Think the world of someone


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 115 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ WORLD, nghĩa là thế giới. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is DO SOMEONE A WORLD OF GOOD, DO SOMEONE A WORLD OF GOOD.

TRANG: DO SOMEONE A WORLD OF GOOD có nghĩa là mang lại rất nhiều tốt đẹp cho một người nào đó, tức là giúp cho người đó được khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Chị Jane đang kiếm một trại hè cho con trai chị vì chị biết rằng trại hè thường mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ con:

PAULINE: Well-designed summer camps can DO CHILDREN A WORLD OF GOOD by providing them opportunities to live and play with others. Being in the outdoors helps kids build confidence and environmental awareness as well as healthy social development.

TRANG: Các trại hè được thiết kế kỹ lưỡng có thể giúp ích rất nhiều cho trẻ em vì chúng có cơ hội sống và chơi đùa với các trẻ khác. Sống ở ngoài trời giúp các em có tự tin và chú ý đến môi trường sinh hoạt cùng là biết giao tiếp với người khác.

TO DESIGN là thiết kế, vẽ kiểu, OUTDOORS là ở ngoài trời, và AWARENESS là sự nhận thức, hiểu biết. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Well-designed summer camps can DO CHILDREN A WORLD OF GOOD by providing them opportunities to live and play with others. Being in the outdoors helps kids build confidence and environmental awareness as well as healthy social development.

TRANG: Đối với những người đã về hưu, có nhiều cách để giúp cho đời sống của họ được vui vẻ, hạnh phúc hơn, trong số đó có việc tự nguyện giúp người nghèo như chị Mary cho biết sau đây:

PAULINE: My aunt and uncle used to spend a lot of time sitting around and watching TV. But since they began volunteering to prepare food at a homeless shelter, they’ve become much happier. They really enjoy contributing to society by helping those who are less fortunate. Without a doubt, the experience has DONE THEM A WORLD OF GOOD.

TRANG: Trước đây, hai cô chú tôi vẫn thường ngồi xem truyền hình suốt ngày. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu tự nguyện nấu thức ăn tại một trung tâm tạm trú cho người vô gia cư, họ đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ thật sự thích thú đóng góp cho xã hội bằng cách giúp những người kém may mắn. Chắc chắn là kinh nghiệm này đã làm cho đời sống của họ thoải mái hơn và vui vẻ hơn.

TO VOLUNTEER là tình nguyện, tự nguyện, HOMELESS SHELTER là nơi tạm trú cho người vô gia cư, và FORTUNATE là may mắn. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My aunt and uncle used to spend a lot of time sitting around and watching TV. But since they began volunteering to prepare food at a homeless shelter, they’ve become much happier. They really enjoy contributing to society by helping those who are less fortunate. Without a doubt, the experience has DONE THEM A WORLD OF GOOD.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is THINK THE WORLD OF SOMEONE, THINK THE WORLD OF SOMEONE.

TRANG: THINK THE WORLD OF SOMEONE có nghĩa là rất quý trọng một người nào, thường là những nhân vật nổi tiếng về mặt tinh thần, hay đạo đức. Mục sư Mỹ Billy Graham là một thí dụ điển hình:

PAULINE: Billy Graham, a greatly admired American Protestant Christian evangelist, served as a spiritual leader to multiple U.S. presidents. In addition, he preached to over 210 million people in 185 countries, reaching millions more through various media. His inspirational message may explain why so many THINK THE WORLD OF HIM.

TRANG: Ông Billy Graham, một mục sư Tin lành truyền bá Phúc Âm rất được quý trọng, đã là một lãnh đạo tinh thần cho nhiều vị tổng thống Hoa kỳ. Ngoài ra, ông còn giảng đạo cho hơn 210 triệu người tại 185 nước, và thuyết giảng hàng triệu người khác qua nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau.Thông điệp gây cảm hứng của ông có lẽ đã là lý do khiến nhiều người rất quý trọng ông.

EVANGELIST là nhà truyền bá Phúc Âm, TO PREACH là giảng đạo, thuyết giảng, INSPIRATIONAL là gây cảm hứng, gây hy vọng, và MESSAGE là thông điệp, lời phát biểu. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Billy Graham, a greatly admired American Protestant Christian evangelist, served as a spiritual leader to multiple U.S. presidents. In addition, he preached to over 210 million people in 185 countries, reaching millions more through various media. His inspirational message may explain why so many THINK THE WORLD OF HIM.

TRANG: Không phải tất cả những người được quý trọng đều là các nhân vật nổi tiếng, mà là những người gây một ấn tượng tốt đẹp và tích cực trong đời sống của người khác, như cô Emily ghi nhớ về một giáo viên yêu quý của cô, bà Erickson:

PAULINE: My fourth grade teacher, Mrs. Erickson, was the best teacher I ever had. She was such an enthusiastic and creative teacher. She taught us about Latin and poetry, showed us how to debate, introduced us to microscopes ; learning that most other teachers thought was too advanced. I THOUGHT THE WORLD OF HER.

TRANG: Bà Erickson, giáo viên lớp 4 của tôi là giáo viên giỏi nhất của tôi từ trước tới giờ. Bà là một giáo viên hết sức hăng say và có óc sáng tạo. Bà dạy chúng tôi tiếng La tinh và thơ, chỉ cho chúng tôi cách tranh luận, cách dùng kính hiển vi, tức là học những thứ mà các giáo viên khác cho là vượt quá trình độ của chúng tôi. Tôi rất quý trọng bà.

ENTHUSIASTIC là hăng hái, say mê, CREATIVE là có óc sáng tạo, TO DEBATE là tranh luận, bàn cãi, và MICROSCOPE là kính hiển vi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: My fourth grade teacher, Mrs. Erickson, was the best teacher I ever had. She was such an enthusiastic and creative teacher. She taught us about Latin and poetry, showed us how to debate, introduced us to microscopes ; learning that most other teachers thought was too advanced. I THOUGHT THE WORLD OF HER.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ WORLD. Một là DO SOMEONE A WORLD OF GOOD nghĩa là làm cho một người được khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, và hai là THINK THE WORLD OF SOMEONE nghĩa là rất quý trọng một người nào. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG