Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 110: In the wings, Wing it


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 110 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới có từ WING, nghĩa là cái cánh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is IN THE WINGS, IN THE WINGS.

TRANG: IN THE WINGS là cánh gà, tức là khu vực được che kín ở hai bên sân khấu trong một rạp hát, nơi mà một diễn viên ngồi chờ để đóng thay cho một diễn viên khác nếu người đó bị bịnh hay không thể trình diễn được. Vì thế, IN THE WINGS có nghĩa là sẵn sàng hành động để thay thế cho một người hay một vật khác.

Huấn luyện viên Johnson của đội bóng đá ở một trường đại học là một người biết lo xa. Tờ báo của trường giải thích như sau:

PAULINE: Losing the team’s best kicker might have been a disaster if not for Coach Johnson’s thoughtful planning. Once he heard a rumor that his star player might be transferring to another school in the fall, he began recruiting and training a replacemet. With a talented newcomer IN THE WINGS, he was ready for the new season.

TRANG: Mất cầu thủ giỏi nhất trong đội đáng lý ra đã có thể là một tai họa nếu không có kế hoạch cẩn thận của huấn luyện viên Johnson. Một khi ông nghe tin đồn rằng cầu thủ sáng giá của ông có thể chuyển sang một trường khác vào mùa thu, ông bắt đầu tuyển mộ và huấn luyện một người thay thế. Với một cầu thủ mới có tài, sẵn sàng hoạt động, ông đã chuẩn bị đầy đủ cho mùa bóng đá mới.

DISASTER nghĩa là tai họa, điều bất hạnh, RUMOR là tin đồn,TO TRANSFER là chuyển đi nơi khác, và TO REPLACE là thay thế. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Losing the team’s best kicker might have been a disaster if not for Coach Johnson’s thoughtful planning. Once he heard a rumor that his star player might be transferring to another school in the fall, he began recruiting and training a replacemet. With a talented newcomer IN THE WINGS, he was ready for the new season.

TRANG: Một khoa học gia cho biết ngành kỹ thuật hiện đại đang phát triển vượt bực khiến cho nhiều phát minh mới sắp được đưa ra.

PAULINE: Imagine clothes that resist stains ! Actually, they already exist, thanks to engineers working with very small materials. Plans for remarkable new medicines and powerful chips are IN THE WINGS. So expect those inventions to be developed soon.

TRANG:Ta hãy tưởng tượng đến loại quần áo không bị dính bẩn ! Thật ra, loại quần áo này đã có rồi, nhờ các kỹ sư làm việc với những chất liệu nhỏ ly ti. Các kế hoạch chế tạo nhiều loại thần dược mới và những con chíp cực mạnh hiện đã sẵn sàng. Vì thế chúng ta nên trù liệu là các phát minh này sẽ xuất hiện trong một ngày gần đây.

TO RESIST là chống cự, STAIN là vết dơ, vết bẩn, REMARKABLE là phi thường. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Imagine clothes that resist stains ! Actually, they already exist, thanks to engineers working with very small materials. Plans for remarkable new medicines and powerful chips are IN THE WINGS. So expect those inventions to be developed soon.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is WING IT, WING IT.

TRANG: TO WING IT có nghĩa là làm một việc gì mà không chuẩn bị trước, tùy cơ ứng biến.

Tại một buổi tiệc, cô Nicole bất ngờ bị buộc phải đứng lên nói lời chúc mừng. Cô giải thích như sau:

PAULINE: My brother was supposed to offer a toast at my parents’ wedding anniversary party. But when the time came and he still hadn’t arrived, I was asked to deliver it. Since I hadn’t planned to say anything, I had no choice but to WING IT ! I must have done O.K. ; mom and dad were very moved.

TRANG: Anh tôi có nhiệm vụ nâng cốc chúc mừng tại buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi. Nhưng tới lúc cần, anh tôi lại chưa đến. Vì thế tôi được yêu cầu đứng lên thay. Vì trước đó tôi đã không dự định nói gì cả, nên lúc đó tôi bắt buộc phải tùy cơ ứng biến. Chắc chắn tôi đã làm được việc vì cha mẹ tôi hết sức xúc động.

TOAST là lời chúc mừng, ANNIVERSARY là lễ kỷ niệm, và MOVED là cảm động. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My brother was supposed to offer a toast at my parents’ wedding anniversary party. But when the time came and he still hadn’t arrived, I was asked to deliver it. Since I hadn’t planned to say anything, I had no choice but to WING IT ! I must have done O.K. ; mom and dad were very moved.

TRANG: Cô Michelle nói về một kinh ngiệm khó quên của cô như sau:

PAULINE: I can’t believe I forgot my papers in the taxi ! There I was at the board meeting, expected to give a presentation. So, with what I remembered, I went ahead and WINGED IT ! It was such a hit, I think I should speak spontaneously more often.

TRANG: Tôi không thể tin được là tôi đã bỏ quên giấy tờ trong xe taxi. Và tôi có mặt tại buổi họp của ban giám đốc để trình bày dự án. Vì thế, tôi đã ứng biến với những gì tôi còn nhớ. Tôi đã rất thành công nên tôi nghĩ là từ nay tôi nên nói một cách tự nhiên nhiều hơn trước.

PRESENTATION là cuộc trình bày, HIT là thành công, đạt kết quả, và SPONTANEOUSLY nghĩa là tự nhiên, không gò bó. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: I can’t believe I forgot my papers in the taxi ! There I was at the board meeting, expected to give a presentation. So, with what I remembered, I went ahead and WINGED IT ! It was such a hit, I think I should speak spontaneously more often.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là IN THE WINGS nghĩa là sẵn sàng thay thế, và hai là TO WING IT nghĩa là làm mà không chuẩn bị trước, tùy cơ ứng biến. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG