Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 104: Walk All Over, Walk a Tightrope


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 104 của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có động từ TO WALK, nghĩa là đi, hay bước. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is WALK ALL OVER, WALK ALL OVER.

TRANG: WALK ALL OVER SOMEONE có nghĩa là bước lên người khác, tức là đối xử tồi tệ hay tàn nhẫn với người khác.

Một cô gái giải thích về việc em cô có một thái độ mới khiến đời sống của em cô thay đổi như thế nào.

PAULINE: When my sister Amy was young, she didn’t have much self-confidence. Some of her boyfriends took advantage of her, treating her with little respect. Since then, she’s learned to value herself more. These days she’s not about to date any guy who tries to WALK ALL OVER her.

TRANG: Hồi em Amy tôi còn trẻ, em không có nhiều tự tin. Một vài bạn trai của em đã lợi dụng khuyết điểm này, và không đối xử tử tế với em. Kể từ đó, em đã học được cách coi trọng mình hơn trước. Mấy lúc này, em không hẹn hò với bất cứ chàng trai nào tìm cách đối xử tồi tệ với em.

SELF-CONFIDENCE là sự tự tin, TO TAKE ADVANTAGE OF là lợi dụng, và TO VALUE là coi trọng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: When my sister Amy was young, she didn’t have much self-confidence. Some of her boyfriends took advantage of her, treating her with little respect. Since then, she’s learned to value herself more. These days she’s not about to date any guy who tries to WALK ALL OVER her.

TRANG: Barry Bonds là một cầu thủ bóng chày lừng danh trên thế giới, nhưng vẫn bị nhiều người chỉ trích.

PAULINE: Barry Bonds holds many Major League Baseball records and is considered one of the best players in the history of the game. But some critics scorn him. They WALK ALL OVER HIM because they believe he achieved success by using steroids.

TRANG: Barry Bonds đạt được nhiều kỷ lục trong môn bóng chày chuyên nghiệp và được coi là một trong các cầu thủ giỏi nhất trong lịch sử môn thể thao này. Tuy nhiên, một vài nhà phê bình khinh thường anh. Họ đối xử tồi tệ với anh vì họ tin rằng anh đã thành công bằng cách dùng hợp chất kích thích xteroit.

RECORD là kỷ lục, CRITIC là nhà phê bình, chỉ trích, và TO SCORN là khinh thường. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Barry Bonds holds many Major League Baseball records and is considered one of the best players in the history of the game. But some critics scorn him. They WALK ALL OVER HIM because they believe he achieved success by using steroids.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is WALK A TIGHTROPE, WALK A TIGHT ROPE.

TRANG: WALK A TIGHTROPE có một từ mới là TIGHTROPE nghĩa là sợi dây căng thẳng cách xa mặt đất, trên đó những người làm xiếc biểu diễn. Vì thế WALK A TIGHTROPE có nghĩa là lâm vào một tình thế chênh vênh, khó xử, như đi trên dây.

Một cư dân trong một thị trấn nói về những vấn đề mà ông thị trưởng mới đang gặp phải như sau:

PAULINE: Our town is made up of older residents who demand greater safety and security, and younger parents who insist on better schools for their kids. Given our small budget, the new mayor has found it challenging to make both groups happy. He’s been WALKING A TIGHT ROPE ever since he was elected.

TRANG: Thị trấn của chúng tôi gồm những cư dân lớn tuổi đòi phải có thêm an toàn và an ninh, còn các bậc cha mẹ trẻ hơn thì đòi có trường học tốt hơn cho con họ. Xét vì chỉ có một ngân sách nhỏ nên ông tân thị trưởng thấy khó làm cho cả hai nhóm được hài lòng. Ông đang ở trong một tình thế hết sức khó xử kể từ khi ông được bầu lên.

RESIDENT là cư dân, SAFETY là an toàn, và SECURITY là an ninh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Our town is made up of older residents who demand greater safety and security, and younger parents who insist on better schools for their kids. Given our small budget, the new mayor has found it challenging to make both groups happy. He’s been WALKING A TIGHT ROPE ever since he was elected.

TRANG: Một nhà phân tích thị trường nói về những vấn nạn mà các tiệm bán lẻ phải đương đầu trong thời buổi khó khăn này.

PAULINE: Retailers today WALK A TIGHT ROPE. They constantly must seek ways to provide customers with low prices and still make a profit. Those who can’t achieve this delicate balance often disappear from the market before long. It’s a highly competitive climate.

TRANG: Các tiệm bán lẻ ngày nay đang đối phó với một tình thế khó xử. Họ phải luôn luôn tìm cách bán cho khách hàng với giá rẻ mà vẫn còn kiếm được lời. Những người nào không đạt được thế cân bằng mỏng manh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên thị trường. Đây là một môi trường cạnh tranh hết sức gắt gao.

RETAILER là tiệm bán lẻ, TO PROVIDE là cung cấp, PROFIT là tiền lời, tiền lãi, và BALANCE là sự cân bằng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Retailers today WALK A TIGHT ROPE. They constantly must seek ways to provide customers with low prices and still make a profit. Those who can’t achieve this delicate balance often disappear from the market before long. It’s a highly competitive climate.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có động từ TO WALK. Một là WALK ALL OVER SOMEONE nghĩa là đối xử tồi tệ với người khác, và hai là WALK A TIGHT ROPE nghĩa là ở trong một tình thế khó xử. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG