Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 113: Neck of the Woods, Out of the woods


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 113 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ WOODS, nghĩa là rừng cây. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is NECK OF THE WOODS, NECK OF THE WOODS.

TRANG: NECK OF THE WOODS có một từ mới là NECK, ở đây có nghĩa là một mảnh đất nhỏ. Vì thế, NECK OF THE WOODS dùng để chỉ địa phương mình ở, khu vực, hay vùng lân cận. Ta hãy nghe một cư dân tiểu bang California nói về các du khách như sau:

PAULINE: Here in Hollywood, California, it’s common for us to run into movie stars and famous directors since they live and work here. So I can understand how tourists get all excited when they see a celebrity. I would too, if I weren’t from this NECK OF THE WOODS.

TRANG: Ở thành phố Hollywood, tiểu bang California này chúng tôi thường gặp các ngôi sao màn bạc và các nhà đạo diễn danh tiếng vì họ sống và làm việc ở đây. Vì thế tôi có thể hiểu được là du khách háo hức như thế nào khi họ trông thấy một người nổi tiếng. Tôi cũng giống như họ nếu tôi không sống ở địa phương này.

COMMON là thông thường, bình thường, TO RUN INTO là ngẫu nhiên gặp, và CELEBRITY là người nổi tiếng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Here in Hollywood, California, it’s common for us to run into movie stars and famous directors since they live and work here. So I can understand how tourists get all excited when they see a celebrity. I would too, if I weren’t from this NECK OF THE WOODS.

TRANG: Cô Julia vừa đi thăm một người bạn ở vùng Trung Tây nước Mỹ. Cô nói về chuyến đi này như sau:

PAULINE:When I went to visit a friend of mine in the Midwest he introduced me to his sister at dinner. Since I’m from Washington D.C., the nation’s capital, and people here tend to talk about politics, I told her about recent elections. It was clear from her reaction that she knew I wasn’t from her NECK OF THE WOODS !

TRANG: Khi tôi đi thăm một người bạn của tôi ở vùng Trung Tây nước Mỹ, anh ấy đã giới thiệu tôi với em gái anh tại buổi ăn tối. Vì tôi là cư dân Washington, thủ đô nước Mỹ, nơi mà dân chúng thường bàn về chính trị, nên tôi kể với em anh ấy về những cuộc bầu cử mới đây. Rõ ràng là phản ứng của cô ấy cho thấy là cô ấy biết tôi không phải là người sống ở địa phương cô !

MIDWEST là vùng Trung Tây nước Mỹ, POLITICS là chính trị, và REACTION là phản ứng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE:When I went to visit a friend of mine in the Midwest he introduced me to his sister at dinner. Since I’m from Washington D.C., the nation’s capital, and people here tend to talk about politics, I told her about recent elections. It was clear from her reaction that she knew I wasn’t from her NECK OF THE WOODS !

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is OUT OF THE WOODS, OUT OF THE WOODS.

TRANG: OUT OF THE WOODS có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm, không còn gặp rắc rối, khó khăn.

Cô Mary cho biết về bịnh tình của chú cô như sau:

PAULINE: After a successful heart operation, my uncle is feeling much better, but he’s not OUT OF THE WOODS. It’s going to take months of following his doctor’s strict orders before he’s no longer in any danger. I hope he makes a speedy recovery.

TRANG: Sau khi được giải phẫu tim thành công, chú tôi cảm thấy khá hơn trước, nhưng ông vẫn chưa thoát nguy. Cần phải mất nhiều tháng trời theo đúng lịnh nghiêm ngặt của bác sĩ trước khi ông không còn gặp khó khăn nữa. Tôi hy vọng ông sẽ bình phục nhanh chóng.

OPERATION là mổ xẻ, phẫu thuật, STRICT là nghiêm ngặt, và RECOVERY là bình phục. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: After a successful heart operation, my uncle is feeling much better, but he’s not OUT OF THE WOODS. It’s going to take months of following his doctor’s strict orders before he’s no longer in any danger. I hope he makes a speedy recovery.

TRANG: Sau nhiều tháng gặp khó khăn, một giám đốc công ty đã vui mừng khi thấy tình hình bắt đầu trở nên sáng sủa hơn:

PAULINE: Because of poor sales performance, our company suffered a terrible Christmas season. But in our last quarter, we’ve rebounded with strong gains. Our stockholders are understandably pleased that we’re OUT OF THE WOODS. It’s a good feeling to have our troubles behind us for now.

TRANG: Vì tình trạng buôn bán ế ẩm nên công ty chúng ta đã chịu đựng một mùa giáng sinh tệ hại. Tuy nhiên, trong quý cuối cùng chúng ta đã hồi phục vì số thu nhập lên rất cao. Dĩ nhiên, các cổ đông rất hài lòng vì chúng ta đã thoát hiểm. Thật là một cảm giác sung sướng khi thấy giờ đây chúng ta không còn gặp khó khăn nữa.

QUARTER là quý, tam cá nguyệt, TO REBOUND là hồi phục, và STOCKHOLDER là cổ đông. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Because of poor sales performance, our company suffered a terrible Christmas season. But in our last quarter, we’ve rebounded with strong gains. Our stockholders are understandably pleased that we’re OUT OF THE WOODS. It’s a good feeling to have our troubles behind us for now.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ WOODS. Một là NECK OF THE WOODS nghĩa là địa phương, khu vực mình ở, và hai là OUT OF THE WOODS nghĩa là thoát nguy, không còn gặp rắc rối, khó khăn nữa. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG