Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ mời xây dựng chương trình đối ngoại cộng đồng về HIV/AIDS


Hoa Kỳ mời xây dựng chương trình đối ngoại cộng đồng về HIV/AIDS

Ngân sách cho các hoạt động này được tài trợ từ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS tại VN.

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mời các tổ chức công, các tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm xã hội dân sự có quan tâm tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động quy mô nhỏ về đối ngoại tổng hợp và truyền thông tiếp cận cộng đồng về HIV/AIDS trong năm 2010.

Ngân sách cho các hoạt động này được tài trợ từ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) tại Việt Nam.

Từ năm 2004, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 400 triệu đôla hỗ trợ cho các chương trình toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam thông qua PEPFAR.

Các hoạt động được lựa chọn cần phục vụ mục đích nâng cao nhận thức chung trong xã hội về các chương trình của PEPFAR nói riêng và nhận thức về các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV tại Việt Nam nói chung.

Ưu tiên sẽ được dành cho các hoạt động liên quan đến Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (ngày 1 tháng 12), tháng hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam năm 2010 (cuối tháng 11 đến đầu tháng 12), và các sự kiện kỷ niệm 20 năm phòng, chống HIV tại Việt Nam.

Các đề xuất hoạt động thúc đẩy tính bền vững trong phòng, chống HIV, nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, và giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV, sẽ được ưu tiên trong quá trình xét chọn.

Ngân sách sẽ được phân bổ cho nhiều dự án, mỗi dự án trị giá không quá 10.000 đôla, với một số ngoại lệ.

XS
SM
MD
LG