Đường dẫn truy cập

Cần cải cách triệt để các công ty BP, Halliburton, Transocean


Các công ty có liên hệ tới giếng dầu bị vỡ - BP, Halliburton và Transocean - cần phải thực hiện cải cách triệt để, từ trên xuống dưới

Đồng Chủ tịch Ủy ban của Tổng Thống điều tra sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico, nói rằng cần phải thực hiện một chương trình cải cách triệt để tại các công ty có liên can tới giếng dầu bị hư hại.

Hôm Thứ Ba, tại thủ đô Washington, trong ngày thứ nhì của cuộc điều trần về sự cố tràn dầu vào vùng biển Vịnh Mexico, đồng chủ tịch Wlliam Reilly nói rằng theo những bằng chứng chưng ra hôm Thứ Hai, thì rõ ràng là không có một lề lối làm việc đặt nặng vấn đề an toàn tại dàn khoan dầu liên hệ.

Ông Reilly nói rằng ủy ban nhận thức được tình trạng dường như khẩn trương nhằm hoàn tất giếng dầu này.

Ông Reilly nói một loại “văn hóa” đặt nặng vấn đề an toàn phải do các cấp cao nhất trong công ty lãnh đạo, để thấm dần xuống cùng khắp các cấp trong toàn bộ công ty.

Ông nói các công ty có liên hệ tới giếng dầu bị vỡ - như công ty dầu khí BP, và các công ty Halliburton và Transocean - cần phải thực hiện cải cách triệt để, từ trên xuống dưới.

Hôm Thứ Hai, ủy ban do Tòa Bạch Ốc hạ lệnh thiết lập, nói họ không tìm thấy bằng chứng có thể hỗ trợ những cáo buộc từ quốc hội Mỹ, rằng đại công ty dầu khí BP coi nhẹ vấn đề an toàn để tiết kiệm tiền bạc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG