Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Tại sao có 'a/an' trước danh từ không đếm được?


Hỏi đáp Anh ngữ: Tại sao có 'a/an' trước danh từ không đếm được?
Hỏi đáp Anh ngữ: Tại sao có 'a/an' trước danh từ không đếm được?

Kính gửi ban Việt ngữ đài VOA, tôi có đọc trên tạp chí time.com có 1 câu như thế này: "But it now needs to produce a new breed of leaders who have a certain ruggedness, an ability to respond quickly to situations." Read more: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,227592-2,00.html#ixzz1HbmJED8I. Khi tôi tra từ "ruggedness" trong từ điền Oxford thì đây là danh từ không đếm được, nhưng trong trường hợp này lại có "a" đằng trước. Kính mong sớm nhận được giải đáp từ chương trình. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới VOA.

Câu bạn hỏi trích trong một bài báo nói rằng: "But it now needs to produce a new breed of leaders who have a certain ruggedness, an ability to respond quickly to situations." Bạn nói có tra trong tự điển thì thấy chữ "ruggedness" là một uncountable noun và hỏi tại sao lại có mạo từ a đứng trước.

Trong cuốn sách về văn phạm của Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, 2005, p. 132, mục "A/An with uncountable nouns," nhận xét rằng: "With certain uncountable nouns--especially nouns referring to human emotions or mental activity--we often use a/an when we are limiting their meaning to some use", nghĩa là có thể dùng "a" hay "an" trước một uncountable noun nếu có một nhóm từ đi theo giới hạn ý nghĩa của uncountable noun đó vào một công dụng nào.

Trong câu bạn nêu ra, "Nhưng bây giờ cần phải đào tạo một cấp lãnh đạo có óc tự tín và chí kiên quyết, một thứ khả năng có thể đáp ứng nhanh chóng với hoàn cảnh." Trong câu trên, trước danh từ "ruggedness" có nhóm chữ "a certain" đã giới hạn ý nghĩa thành phần lãnh đạo giáo dục đặc biệt có thể ứng xử với hoàn cảnh mới.

- Tương tự: Nếu tôi nói "I like the beef stew that my grandma used to cook"=Tôi đã giới hạn thứ thịt bò kho mà bà ngoại tôi nấu (khác với câu: I like beef stew: tôi thích thịt bò kho, trong đó stew là một uncountable noun) nên dùng "the" ở đằng trước được.

- Tương tự, "He always had a deep distrust of strangers" (Ông ta luôn có một lòng nghi kỵ sâu xa đối với người lạ). Trong câu này ta dùng a trước uncountable noun "distrust" vì có chữ "a deep" giới hạn rõ danh từ distrust.

- We need a secretary with a first-class knowledge of German=Chúng tôi cần một thư ký biết tiếng Ðức rành rọt. (Thường thì knowledge là uncountable noun, nhưng trong trường hợp này, dùng a ở trước để chỉ rõ trình độ thành thạo tiếng Ðức của người thư ký ta cần.)

Tóm lại, một uncountable noun có thể dùng như một countable noun, nếu ta muốn phân biệt ý nghĩa của nó bằng một nhóm chữ để khiến nó khác với trường hợp chung.

Chúc bạn tiến bộ trong việc học hỏi Anh ngữ.

XS
SM
MD
LG