Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi giảm bất bình đẳng đối với trẻ em ở Việt Nam


Trẻ em vẫn vấp phải tình trạng bất bình đẳng gia tăng ở Việt Nam
Trẻ em vẫn vấp phải tình trạng bất bình đẳng gia tăng ở Việt Nam

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) mới đánh giá rằng các trẻ em vẫn vấp phải tình trạng bất bình đẳng gia tăng ở Việt Nam, cho dù nền kinh tế của đất nước phát triển tương đối đồng đều.

Các kết quả chính của báo cáo nghiên cứu do UNICEF thực hiện có tựa đề ‘Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010’ ghi nhận ‘nhiều tiến bộ đáng kể cho trẻ em trong một khoảng thời gian rất ngắn, với mức giảm tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỉ lệ nghèo đói chưa từng có’.

Tuy nhiên, báo cáo này cho rằng ‘vẫn còn nhiều mục tiêu đề ra cho trẻ em chưa được thực hiện, đặc biệt là ở các lĩnh vực vệ sinh, vệ sinh môi trường, nghèo ở trẻ em, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, chất lượng và quản lý giáo dục’.

Báo cáo có đoạn: ‘Một bộ phận trẻ em và người chưa thành niên ở Việt Nam vẫn phải sống trong điều kiện nghèo khổ và bị tách ra khỏi xã hội, và các dân tộc thiểu số vẫn thuộc số những người nghèo nhất, được hưởng lợi ít nhất từ tăng trưởng kinh tế của đất nước’.

Bà Lotta Sylwander, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, nhận xét rằng ‘tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách kinh tế - xã hội của đất nước đã dẫn đến những cải thiện to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trẻ em ở Việt Nam’.

Nhưng bà Sylwander nói thêm: ‘Thông điệp quan trọng nhất của báo cáo là cần phải giảm sự bất bình đẳng về khả năng tiếp cận các dịch vụ đối với trẻ em. Cụ thể, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS, và trẻ em gái vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi do không bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản nhất, từ đó ảnh hưởng nghiệm trọng đến khả năng của các em được phát triển thành các thành viên khỏe mạnh và có khả năng đóng góp cho xã hội Việt Nam’.

Một đại diện khác của LHQ, ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam nói tổ chức này ‘đặc biệt tin tưởng vào tầm quan trọng của trẻ em đối với sự phát triển của Việt Nam; đầu tư vào trẻ em không chỉ có nghĩa là thực hiện quyền của trẻ em mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước’.

Trong khi đó, ông Đặng Nam, Cục phó Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nói rằng ‘báo cáo sẽ đóng góp cho việc soạn thảo Chương trình Hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2010-2020, kế hoạch 5 năm phát triển ngành lao động – thương binh và xã hội, và chương trình mục tiêu quốc gia mới về giảm nghèo’.

Nghiên cứu ‘Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010’ được UNICEF tiến hành trong các năm 2008-2010 trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam.

UNICEF có mặt tại trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới nhằm giúp trẻ em tồn tại và phát triển từ khi còn nhỏ cho đến khi trở thành vị thành niên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG