Đường dẫn truy cập

Từ và Thành ngữ bài 235: House of cards, In a nutshell


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 235 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Brandon Garner phụ trách.

TEXT: TRANG : Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ CARD nghĩa là lá bài, và một có từ NUTSHELL nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: BRANDON: The first idiom is HOUSE OF CARDS, HOUSE OF CARDS.

TEXT: TRANG : HOUSE OF CARDS có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh, hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ.

Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển, và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói:

VOICE: BRANDON: Our town is in a dangerous situation. We listened to developers. And now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a HOUSE OF CARDS that could easily fall apart.

TEXT: TRANG : Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai.Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng.

TO INVEST là đầu tư, và DEBT là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: BRANDON: Our town is in a dangerous situation. We listened to developers. And now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a HOUSE OF CARDS that could easily fall apart.

TEXT: TRANG : Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công như trường hợp anh David sau đây:

VOICE: BRANDON: Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them it was just another HOUSE OF CARDS. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.

TEXT: TRANG: Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điềi này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này.

TO OWN là làm chủ, và TO SURPRISE là gây ngạc nhiên. Bây giờ, Brandon xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: BRANDON: Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them it was just another HOUSE OF CARDS. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.

MUSIC BRIDGE

TEXT: TRANG : Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: BRANDON: The second idiom is IN A NUTSHELL, IN A NUTSHELL.

TEXT: TRANG : IN A NUTSHELL có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:

VOICE : BRANDON: "Oh no! I see that the head of Accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything IN A NUTSHELL. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful."

TEXT: TRANG : Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cám ơn người đó.

TO PRESENT là trình bày, và VALUE là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : BRANDON: "Oh no! I see that the head of Accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything IN A NUTSHELL. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful."

TEXT: TRANG : Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:

VOICE: BRANDON: "Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts IN A NUTSHELL!"

TEXT: TRANG : Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất.

COM PLICATED là phức tạp, rắc rối, và REPETITIVE là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: BRANDON: "Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts IN A NUTSHELL!"

TEXT: TRANG : Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là HOUSE OF CARDS nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ, và hai là IN A NUTSHELL nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG