Đường dẫn truy cập

Từ và Thành ngữ bài 232: It’s high time, Hide one’s head in the sand


Từ và Thành ngữ bài 232: It’s high time, Hide one’s head in the sand
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:48 0:00
Tải xuống
Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 232 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Brandon Garner phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ HIGH nghĩa là cao., và một có động từ TO HIDE nghĩa là che dấu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.

BRANDON: The first idiom is IT'S HIGH TIME, IT'S HIGH TIME.

TRANG: IT'S HIGH TIME có nghĩa là đã đến lúc một điều gì đó cần phải làm, và đáng lý ra đã phải làm xong rồi.

Một đôi vợ chồng đã cảm thấy thoải mái khi con trai họ dọn nhà ra ở riêng. Ông bố nói:

BRANDON: My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent-free until he found a job. That was more than two years ago ! Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. IT'S HIGH TIME he moved out. He should have left long before now.

TRANG: Hai vợ chồng tôi đã chán việc con trai tôi là Don sống ở tầng hầm nhà chúng tôi. Sau khi nó tốt nghiệp đại học, chúng tôi cho nó quay về sống ở nhà mà không phải trả tiền thuê cho tới khi nó tìm được việc làm. Đó là cách đây đã hơn hai năm ! May thay, nó vừa được thu dụng và đã mướn một căn hộ. Đã đến lúc nó phải dọn ra ở riêng. Đáng lý ra nó đã phải dọn đi từ lâu rồi.

BASEMENT là tầng hầm, và RENT-FREE là không phải trả tiền thuê nhà. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent-free until he found a job. That was more than two years ago ! Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. IT'S HIGH TIME he moved out. He should have left long before now.

TRANG: Xin quý vị lưu ý: Có thể nói IT'S HIGH TIME he moved out, hay IT”S HIGH TIME THAT he moved out. Và động từ ở sau IT'S HIGH TIME phải ở thì quá khứ ( past tense).

Những người tranh đấu cho quyền lợi của y tá thường nêu lên sự khác biệt về lương bổng giữa y tá và bác sĩ. Họ nói:

BRANDON: Doctors and nurses play equally important roles. Yet labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that IT'S HIGH TIME they earned more money. Don't you think that they ought to be getting paid better?

TRANG: Bác sĩ và y tá đều giữ những vai trò quan trọng như nhau. Tuy vậy, các con số thống kê về lao động cho thấy lương trung bình hàng năm của y tá chỉ bằng một phần nhỏ của lương bác sĩ. Vì làm những việc cực nhọc, các y tá cảm thấy rằng đã đến lúc họ phải kiếm được thêm nhiều tiền. Bạn không nghĩ rằng họ nên được trả lương cao hơn sao ?

STATISTICS là số thống kê, và FRACTION là một phần nhỏ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.

BRANDON: Doctors and nurses play equally important roles. Yet labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that IT'S HIGH TIME they earned more money. Don't you think that they ought to be getting paid better?

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

BRANDON: The second idiom is HIDE ONE'S HEAD IN THE SAND, HIDE ONE'S HEAD IN THE SAND.

TRANG: HIDE ONE'S HEAD IN THE SAND hay BURY ONE'S HEAD IN THE SAND nghĩa là dấu đầu xuống cát, tức là không nhìn nhận sự thật bằng cách giả vờ không nhìn thấy.

Một bà vợ không chịu đi bác sĩ để khám mắt. Ông chồng bà nhận xét:

BRANDON: I've been watching her straining to read any thing that's close to her face for months. Anh I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glassses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to HIDE HER FACE IN THE SAND.

TRANG: Tôi thấy từ nhiều tháng nay nhà tôi phải cố sức đọc những gì gần sát mặt cô ấy. Và tôi đã cố thuyết phục cô ấy cần đi bác sĩ mắt để mua kính,nhưng cô ấy không nghe. Có lẽ cô ấy không muốn thú nhận là mình bắt đầu già. Ngay bây giờ cô ấy chỉ muốn tránh nhìn sự thật.

TO STRAIN là cố sức, gắng sức, và GLASSES là kính đeo mắt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: I've been watching her straining to read any thing that's close to her face for months. Anh I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glassses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to HIDE HER FACE IN THE SAND.

TRANG: Các đảng chính trị tại Mỹ nên chú trọng đến một trào lưu thay đổi quan trọng trong xã hội. Phóng viên về văn hoá đưa ra nhận xét như sau:

BRANDON: Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024 it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have HIDDEN THEIR HEADS IN THE SAND until now had better face reality. Or they will lose elections before long.

TRANG: Bất cứ đảng chính trị nào phớt lờ những mối quan tâm của dân số không phải là da trắng tại Hoa kỳ sẽ gặp phải vấn đề. Đó là vì đến năm 2024 dân số này sẽ trở thành khối đa số. Đây là một sự thay đổi đã diễn ra tại những thành phố như Los Angeles. Các chính trị gia nào từ trước tới nay vẫn tránh nhìn sự thật nên đối diện với thực tế. Nếu không, họ sẽ sớm bị thua trong các cuộc bầu cử.

TO IGNORE là phớt lờ, bỏ qua, MAJORITY là đa số, và REALITY là thực tế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.

BRANDON: Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024 it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have HIDDEN THEIR HEADS IN THE SAND until now had better face reality. Or they will lose elections before long.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là IT'S HIGH TIME nghĩa là đã đến lúc phải làm một điều gì, và hai là HIDE ONE'S HEAD IN THE SAND, hay BURY ONE'S HEAD IN THE SAND nghĩa là tránh nhìn vào sự thật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG