Đường dẫn truy cập

Tự do Internet


Tự do Internet

47% sống ở những nước nơi việc tố cáo chính phủ hay doanh nghiệp có thể bị trấn áp hay trừng phạt

34% sống ở những nước nơi tiếng nói của các những người đồng giới, chuyển giới hoặc lưỡng giới đã bị ngăn chặn hoặc việc tiếp cận các nguồn lực bị chính quyền hạn chế

38% sống ở các nước nơi mạng truyền thông xã hội hay các áp dụng nhắn tin bị ngăn chặn trong năm vừa qua

34% sống dưới các chính thể cắt đứt đã liên lạc bằng internet hay điện thoại di động trong năm 2014-2015, thường là vì các lý do chính trị

XS
SM
MD
LG