Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: Green with envy, Make up one's mind


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 12 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

The two idioms we’re learning today are GREEN WITH ENVY and MAKE UP ONE’S MIND.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là GREEN WITH ENVY và MAKE UP ONE’S MIND.

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: Green with envy, Make up one's mind
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:29 0:00
Tải xuống

Mai Lan and Mike’s are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can’t afford a new one, so they are going to see a used-car dealer and test drive one that Mike has seen before.

Mai Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe nhưng không có tiền mua xe mới, vì thế hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.

MIKE: Mai Lan, this dealership is known as quite honest. There’s a good chance we’ll find a car we are pleased with.

Mai Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe chúng ta hài lòng.

MAI LAN: I can see that they have a good selection. If you don’t like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic.

Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kìa.

MIKE: What a nice car! It looks almost brand new. Not a single scratch!

Cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước !

MAI LAN: Your cousin Luke’s car is the same color. He bought it new, didn’t he?

Xe của Luke, anh họ anh, cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không ?

MIKE: Yes, yes! It’s a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.

Đúng. Nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke “green with envy” khi thấy chiếc xe.

MAI LAN: Green with envy? Spell the words for me.

Green with envy ? Đánh vần những chữ đó cho tôi.

MIKE: Green is the color green G-R-E-E-N, envy is spelled E-N-V-Y. this expression means a feeling of discontent because of another person’s advantages.

Green là màu xanh lá cây, G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là
E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình.

MAI LAN: So they were green with envy , that means they became jealous or envious, they had a strong desire to have a car like Luke’s.

Vậy bọn họ “xanh mặt vì ghen tức”, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.

MIKE: That’s right. Well, Luke’s friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.

Đúng như vậy. Nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.

MAI LAN: Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner, too. Right?

Vậy, “to be green with envy” có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng “green with envy” khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa rỡn, phải không ?

MIKE: That’s right. It depends on your tone of voice.

Đúng thế. Tùy theo giọng nói của cô.

MAI LAN: OK. Here’s the car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now?

OK. Đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này ?

MIKE: So far, I have three in mind: the red Honda Civic, the gray Toyota Camry and the white Ford. I will test drive all three.

Cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái : xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba.

MAI LAN: Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different.

Cho tôi lái thử với được không ? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không.

MIKE: Mai Lan, only if you are always nice to me !

Với điều kiện là cô lúc nào cũng dễ thương với tôi !

MAI LAN: Come on, Mike! I’ve been always too nice to you. I think you should treat me better.

Ồ, Mike ! Tôi luôn luôn quá dễ thương với anh.Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt hơn với tôi đấy nhé.

MIKE: OK. You can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I’m in the passenger seat and listen to the engine. That’s good teamwork.

OK. Cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp.

MAI LAN: Yeah! Let’s test drive all three!

Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé !

(30 minutes later)

MIKE: OK. Now that we have tested all three, tell me what you think.

Rồi. Chúng ta đã lái thử cả ba, cho tôi biết cô nghĩ gì.

MAI LAN: The Honda Civic is best. Let’s get it.

Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.

MIKE: It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook!

Cái xe đó có thể là xe tốt nhất nhưng giá của nó có thể không phải tốt nhất cho túi tiền của tôi.

MAI LAN: So, what are you going to do now?

Vậy anh làm sao đây ?

MIKE: I can’t make up my mind.

Tôi không thể “make up my mind”.

MAI LAN: “I can’t make up my mind”? What do you mean?

“I can’t make up my mind” ? Anh muốn nói gì thế ?

MIKE: “I can’t make up my mind” means I cannot come to a decision.

Tôi không thể “make up my mind” nghĩa là tôi không quyết định được.

MAI LAN: I understand. You must consider the price as well as the quality of the car.

Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe cũng như xe có tốt không.

MIKE: Now I know you’re smart.

Bây giờ tôi biết cô thông minh.

MAI LAN: Don’t make fun of me, Mike. I realize we have to think carefully when we buy an expensive item.

Đừng rỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.

MIKE: That’s why I can’t make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.

Vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chánh của tôi.

MAI LAN: Now, you are smart!

Bây giờ anh là người khôn !

MIKE: You can help me make up my mind by telling me your opinion.

Cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô.

MAI LAN: I like the Honda Civic. But as you said, you need to look at your budget, then make your decision.

Tôi thích cái Honda Civic. Nhưng, như anh nói, anh cần xem lại tài chánh của anh rồi mới quyết định được.

MIKE: Yes. And I have to make up my mind fast, before someone else buys this Honda.

Đúng. Và tôi phải quyết định nhanh, trước khi người khác mua mất cái Honda đó.

MAI LAN: And I won’t be green with envy when you buy that car. I’ll enjoy it with you if you let me!

Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh, nếu anh cho tôi cơ hội đó.

MIKE: Alright, Mai Lan. You’ll find out tomorrow.

Rồi, Mai Lan. Ngày mai cô sẽ biết.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : green with envy nghĩa là ghen tức và make up one’s mind nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG