Đường dẫn truy cập

Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: Break the ice và One's heart goes out to


Thành ngữ thông dụng tại Hoa Kỳ: Break the ice và One's heart goes out to
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:28 0:00
Tải xuống

Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 6 cuả đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.

Mai Lan and Mike were invited to Jennifer’s birthday party last night. A rather large group was there, many among them Mai Lan and Mike had never met before.

The two idioms we’re learning today are BREAK THE ICE and ONE’S HEART GOES OUT TO SOMEONE.

Mai Lan và Mike được mời dự tiệc sinh nhật của Jennifer tối hôm qua. Một nhóm khá đông có mặt. Mai Lan và Mike chưa từng gập nhiều người trong số đó.

Hai thành ngữ chúng ta học hôm nay là BREAK THE ICE và ONE’S HEART GOES OUT TO SOMEONE.

***

MAI LAN: Good morning, my friend. Did I wake you up?

Chào anh bạn của tôi. Tôi có đánh thức anh không ?

MIKE: No, Mai Lan. You know I’m an early bird. We left Jennifer’s party so late last night. Did you get enough sleep?

Không, Mai Lan. Cô biết tôi là người chuyên dậy sớm. Tối hôm qua chúng ta rời bữa tiệc của Jennifer khuya quá. Cô có ngủ đủ không ?

MAI LAN: I did. I’m so glad we had a good time there. At first, we barely knew any one and I felt lost! But then, you changed the atmosphere. What did you do?

Tôi ngủ được. Tôi rất mừng là chúng ta vui ở đó.Tụi mình đâu có biết mấy ai, tôi cảm thấy lạc lõng. Nhưng rồi anh làm thay đổi không khí. Anh làm gì vậy ?

MIKE: Oh, I broke the ice by citing some amazing successes Jennifer’s friends made in swimming competitions. You see, most of her friends there are very athletic.

Ồ, tôi “broke the ice” bằng cách bắt chuyện, kể ra những thành công rực rỡ của các bạn Jennifer trong các cuộc thi bơi lội. Cô biết chứ, phần lớn các bạn của Jennifer rất thích thể thao.

MAI LAN: Broke the ice? Did you break the ice in your drink? Isn’t it already broken into pieces?

Đập vỡ đá lạnh? Anh đập vỡ đá trong ly nước của anh à ? Đá trong ly đã bị đập nhỏ rồi mà !

MIKE: No, no! Breaking the ice means starting a conversation, to warm up the atmosphere or start a friendship. “Break the ice” is spelled B-R-E-A-K
T-H-E I-C-E.

Không, không ! “ Break the ice” có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, mở đầu một tình bạn. “Break the ice” đánh vần là B-R-E-A-K T-H-E
I-C-E.

MAI LAN: So last night “you broke the ice”. Then we no longer felt left out and all engaged in conversation like long-time friends. You were pretty smart, huh!

Vậy tối hôm qua anh bắt chuyện rồi chúng ta không cảm thấy bị”gạt ra ngoài” và tất cả chuyện trò như bạn lâu năm. Anh khá thông minh đấy nhé !

MIKE: Well. I’m not as dumb as you think!

Ồ ! Tôi đâu đến nỗi ngu đần như cô nghĩ !

MAI LAN: Are you sure? Uh, uh! Sorry! Sorry!

Anh có chắc không ? Ồ, ồ ! Xin lỗi ! Xin lỗi !

***

MIKE: Ok. It’s about time I started my day’s work. Talk to you again later.

Thôi. Tới giờ tôi bắt đầu làm việc cho ngày hôm nay. Chúng ta nói chuyện thêm sau.

MAI LAN: Wait! Wait! At the party John Meyer mentioned that his brother Bruce had the flu and so, couldn’t participate in the wrestling contest.

Khoan ! Khoan ! Trong bữa tiệc John Meyer có nhắc đến chuyện Bruce, em anh ta bị cảm và vì vậy không dự thi đô vật được.

MIKE: I didn’t know he was a wrestler.

Tôi không biết cậu ta là một tay đô vật.

MAI LAN: Oh yes. He had been training hard and expecting to win first place.

Đúng vậy. Cậu ấy đã luyện tập rất chăm và hy vọng được giải nhất.

MIKE: So, he was sick and couldn’t take part in the competition.

Vậy là cậu ta đau và không dự thi được.

MAI LAN: He was so disappointed, so sad for many days. If he won first place, he would have a good chance for an athletic scholarship for college.

Cậu ta thất vọng lắm, buồn mấy ngày. Nếu cậu thắng hạng nhất thì có nhiều hy vọng được học bổng về thể thao tại đại học.

MIKE: My heart goes out to him.

Trái tim tôi “goes out to him”

MAI LAN: What? Your heart is in your chest. How can it go anywhere?

Cái gì ? Tim anh ở trong lồng ngực của anh. Làm sao nó đi đâu được ?

MIKE: Mai Lan. You’re being silly. My heart goes out to him means I feel sorry for him. Heart is spelled H-E-A-R-T.

Mai Lan, cô vớ vẩn quá ! “My heart goes out to him” nghĩa là tôi cảm thương anh ta. “Heart” đánh vần là H-E-A-R-T.

MAI LAN: Give me another example of this idiom.

Cho tôi một thí dụ khác về thành ngữ này.

MIKE: Come on, Mai Lan. I’m already late. But here’s another situation where you can use “my heart goes out to someone” (“our hearts go out to someone”). Chuck’s parents were seriously injured in an automobile accident. They had to be hospitalized for many weeks. Our hearts go out to them and their family.

Thôi, thôi, Mai Lan ! Tôi trễ rồi. Nhưng đây là một trường hợp khác ta có thể dùng thành ngữ « my heart goes out to someone » hay « our hearts go out to someone”. Ba Má của Chuck bị tai nạn xe hơi nặng và phải điều trị trong nhà thương mấy tuần. Chúng ta cảm thương họ và gia đình họ.

MAI LAN: That means we are sorry for them. We have compassion for them.

Vậy "our hearts go out to them” nghĩa là chúng ta buồn cho họ, cảm thương họ.

MIKE: That’s right.

Đúng như vậy.

MAI LAN: Mike, my heart goes out to victims of natural disasters such as typhoons, floods, earthquakes, tsunamis, etc.Their lives are in danger, they lose their homes and their belongings.

Tôi cảm thương những nạn nhân các thiên tai như bão, lụt, động đất, song thần, vân vân. Tính mệnh họ bị nguy hiểm, họ mất cả nhà cửa, của cải.

MIKE: Me, too. Well, for now, as students we should study hard and hopefully, in the future we will be able to actually help them and others.

Tôi cũng vậy. Thôi, hiện nay chỉ là sinh viên, chúng ta nên gắng học, hy vọng trong tương lai ta có thể thực sự giúp họ và những người khác.

MAI LAN: Alright. I guess we should stop talking now. See you tomorrow.

Rồi. Tôi nghĩ ta phải ngưng nói thôi. Gặp anh ngày mai nhé.

MIKE: See you, Mai Lan.

Hẹn gặp lại, Mai Lan.

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: “break the ice” có nghĩa là phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt và “my heart goes out to someone” có nghĩa là tôi cảm thương một người nào đó. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG