Đường dẫn truy cập

Thái Lan mở trường cho người nhập cư, tránh nạn lao động trẻ em

Thái Lan lập trường học cho con em người nhập cư, phần lớn từ Miến Điện, để tránh nạn lao động trẻ em.
Xem thêm

Học sinh Thái Lan và học sinh nhập cư tại Samutsakhon, Thái Lan tan trường, lên xe về nhà. (VOA/D. Schearf)
1

Học sinh Thái Lan và học sinh nhập cư tại Samutsakhon, Thái Lan tan trường, lên xe về nhà. (VOA/D. Schearf)

Giáo viên Than Than Win, người Miến Điện với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
2

Giáo viên Than Than Win, người Miến Điện với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)

Hiệu trưởng Pisarn Nuntasae với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
3

Hiệu trưởng Pisarn Nuntasae với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)

Học sinh con em người nhập cư Miến Điện đang học tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
4

Học sinh con em người nhập cư Miến Điện đang học tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG